Didziuokis

NAUDOJIMOSI IMPULS SVEIKATINGUMO KLUBŲ TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS TVARKA IR TAISYKLĖS

Atnaujinome Naudojimosi Impuls Sveikatingumo Klubų Teikiamomis Paslaugomis Tvarką ir Taisykles. Naujoji Tvarkų ir Taisyklių versija įsigalios nuo 2021 08 01 dienos. Čia rasite atnaujintą taisyklių versiją: 

 https://www.impuls.lt/blogas/naujienos/naudojimosi-impuls-sveikatingumo-klubu-teikiamomis-paslaugomis-tvarka-ir-taisykles

 

 

 

NAUDOJIMOSI IMPULS SVEIKATINGUMO KLUBŲ TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS TVARKA IR TAISYKLĖS

1.1.     BENDROSIOS NUOSTATOS IR TERMINAI

1.1.1.     Taisyklės (toliau – Taisyklės) – naudojimosi „Impuls“ Sveikatingumo klubų teikiamomis paslaugomis taisyklės, kurios nustato Sveikatingumo klubų paslaugų teikimo tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus klientams, Sveikatingumo klubų ir jų klientų teises, pareigas bei įsipareigojimus. Taisyklės yra sutartis tarp kliento ir Sveikatingumo klubo. Taisyklės yra pateikiamos interneto svetainėje https://www.impuls.lt/taisykles, taip pat šias Taisykles klientas gali gauti susipažinti atitinkamo Sveikatingumo klubo registratūroje. Pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką reguliuojantiems teisės aktams, taip pat esant kitiems pagrindams ar aplinkybėms, Sveikatingumo klubo administracija turi teisę atnaujinti Taisykles apie tai įspėjusi klientus interneto tinklapyje www.impuls.lt patalpinus nuorodą į naujas taisykles ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki Taisyklių atnaujinimo.

1.1.2.     Priedas prie Taisyklių (toliau – Priedas) – neatsiejama šių Taisyklių dalis.

1.1.3.     Sveikatingumo klubas (toliau – Klubas) - tai klubas, pažymėtas prekės ženklu „Impuls“, kuriam taikomos Taisyklės.

1.1.4.     Paslaugos (toliau – Paslaugos) – tai Klubo teikiamos paslaugos, kurias sudaro:

 • grupiniai užsiėmimai;
 • treniruoklių salė;
 • vandens ir pirčių zonos;
 • papildomos paslaugos (pvz. mokymas plaukti), už kurias klientas sumoka papildomą mokestį.

1.1.5.     Sveikatingumo klubo klientas (toliau – Klientas) – tai asmuo, Klubo nustatyta tvarka įsigijęs:

 • nustatyto laikotarpio narystę;
 • svečio bilietą;
 • nemokamai išbandantis Klubo Paslaugas;
 • aukščiau nurodytas papildomas mokamas Paslaugas.

1.1.6.     Nepilnametis Klientas (toliau – Nepilnametis) – Klubo Klientas iki 15 metų amžiaus imtinai.

1.1.7.     Narystė (toliau – Narystė) – tai asmens įgyta teisė, nustatytą laikotarpį, lankytis Klube bei naudotis Klubo Paslaugomis, priklausomai nuo įsigytos Narystės tipo.

1.1.8.     Vienkartinis apsilankymas (toliau – Vienkartinis apsilankymas) – tai asmens įgyta teisė vieną kartą apsilankyti Klube bei pasinaudoti Klubo Paslaugomis, priklausomai nuo įsigytų Paslaugų tipo. Vienkartinių apsilankymų rūšys:

 • nemokamas pabandymas, Klientams nesilankiusiems Klubuose daugiau kaip 12 mėn. Būtina išankstinė registracija adresu https://www.impuls.lt/isbandyti-nemokamai;
 • svečio bilietas – mokama paslauga. Klientai įsigiję svečio bilietą turi teisę Klube praleisti 3,5 val.

1.1.9.     Neatkuriamas piršto atspaudo modelis (toliau – Piršto atspaudo modelis) – tai Kliento, kuris naudojasi Klubuose įrengtais neatkuriamo piršto atspaudo modelio skaitytuvais, Piršto atspaudo modelis. Neatkuriamas piršto atspaudo modelis, pateikiamas atvykus į Klubą ir nuskaitomas Klientui pridėjus pirštą prie neatkuriamo piršto atspaudo modelio skaitytuvo. Pridėjus pirštą prie neatkuriamo piršto atspaudo skaitytuvo, Klientas identifikuojamas ir įgyja teisę naudotis atitinkamomis Klubo Paslaugomis.

1.1.10.  Rezervacija (toliau – Rezervacija) – išankstinis vietos rezervavimas dalyvauti grupiniuose užsiėmimuose.

1.1.11.  Lydintysis suaugęs asmuo (toliau – Lydintysis) – Asmuo 18 metų amžiaus ir daugiau, kuris atsako už Nepilnametį Klientą jo buvimo Klube metu.

1.1.12.  Skiriamosios apyrankės (toliau – Apyrankės) – skirtos Klubo personalui identifikuoti Nepilnamečius ir juos Lydinčiuosius Klientus.

1.2.     Teisė naudotis Klubo Paslaugomis

1.2.1.     Teisę naudotis Klubo Paslaugomis turi asmenys Klubo nustatyta tvarka įsigiję Narystę arba Vienkartinį apsilankymą bei susipažinę su Taisyklėmis ir pasirašę Formoje (Priedas Nr. 1). Už Nepilnamečius klientus iki 15 metų imtinai pasirašo jų tėvai (globėjai), nuo 14 metų – kartu su tėvais (globėjais) pasirašo ir pats Nepilnametis.

1.2.2.     Nepilnamečius bei jų grupes turi lydėti ir prižiūrėti Lydintysis (-ieji). Rekomenduojama, kad:

 • iki 10 Nepilnamečių grupę lydėtų ir prižiūrėtų ne mažiau kaip 1 Lydintysis;
 • 11-20 Nepilnamečių grupę lydėtų ir prižiūrėtų ne mažiau kaip 2 Lydintieji.

1.2.3.     Nepilnamečiai gali lankytis:

 • vandens zonoje tik prižiūrimi Lydinčiojo. Klientai, atvykę į vandens zoną su Nepilnamečiais, privalo laikytis Klubo plaukimo instruktorių ir baseino prižiūrėtojų nurodymų;
 • tik tuose grupiniuose užsiėmimuose, kuriuos jiems parenka užsiėmimų instruktoriai, atsižvelgiant į užsiėmimo poveikį;

1.2.4.     Nepilnamečiams draudžiama sportuoti ir būti treniruoklių salėje nepriklausomai nuo to ar kartu su juo yra Lydintysis ir / arba jo tėvai / globėjai yra pateikę prašymą, kad jų Nepilnametis sportuotų treniruoklių salėje. Šio punkto nesilaikymas laikomas grubiu Taisyklių pažeidimu, atleidžiančiu Klubą nuo bet kokios atsiradusios žalos ar atsakomybės, įskaitant ir dėl atsiradusių sveikatos sutrikimų.

1.2.5.     Nepilnamečiai bei Lydintieji Taisyklių nustatyta tvarka įleidžiami į Klubą tik kai Nepilnamečiai bei Lydintieji yra su Apyrankėmis, kurios yra išduodamos Klubo registratūroje prieš apsilankymą. Apyrankės privalo būti segimos viso buvimo Klube metu. Apyrankes nusisegti galima tik perėjus sukamuosius vartelius į Klubo registratūros erdvę arba kai tėvai / globėjai pasiima Nepilnametį iš vaikų kambario. Pastebėjus, kad Nepilnametis yra be Apyrankės ir / arba jį Lydinčiojo priežiūros, Nepilnametis privalo nedelsiant palikti vandens / sporto zoną iki kol yra surandami Lydintieji. Lydinčiųjų paieška paskelbiama per mikrofoną. Lydintysis turi nedelsiant reaguoti į skelbiamą informaciją ir informuoti Klubo personalą apie jo lydimą Nepilnametį. Klubo personalas turi teisę duoti privalomus nurodymus Nepilnamečiui ir Lydinčiajam nedelsiant palikti vandens / sporto zoną ir / arba imtis visų būtinų priemonių įskaitant priverstinį išvedimą tam, kad toks Nepilnametis ir Lydintysis nedelsiant paliktų vandens / sporto zoną.

1.2.6.     16-17 metų amžiaus Klientai treniruoklių salėje gali sportuoti tik pateikę vieno iš tėvų / globėjų rašytinį prašymą (Priedas Nr. 2). Tokiu atveju tėvai / globėjai prisiima visą riziką susijusią su 16-17 metų amžiaus nepilnamečio sveikata ar bet kokia žala jų sveikatai ir gyvybei.

1.2.7.     Vaikai iki 6 metų imtinai įleidžiami į bet kurios lyties persirengimo patalpas ir dušines su Lydinčiuoju arba vieni. Vaikai nuo 7 metų amžiaus renkasi savo lytį atitinkančias persirengimo patalpas ir persirengia vieni, Lydintysis, gali kreiptis į tos pačios lyties kaip vaikas Klubo darbuotojus ir esant galimybei darbuotojas gali padėti vaikui persirengti.

1.2.8.     Lydintieji gali stebėti Nepilnamečių plaukimo treniruotes baseino zonoje, padėti jiems nusiprausti bei persirengti, laikantis šiose Taisyklėse įtvirtintų nuostatų. Lydintieji privalo rašytinai susipažinti su Taisyklėmis bei jų laikytis. Lydintieji pilnai atsako už Nepilnamečių saugumą.

1.3.     Narystės ir papildomų paslaugų kainos, jų įsigijimo tvarka

1.3.1.     Narysčių bei papildomų Paslaugų kainas ar kitus Klube galiojančius mokesčius, kurie yra skelbiami Klubo interneto puslapyje www.impuls.lt, nustato Klubas.

1.3.2.     Klientai už Paslaugas ir prekes Klube gali atsiskaityti:

 • grynais pinigais, banko kortele, elektronine sąskaitą;
 • Klubo dovanų čekiais, Paslaugų kainos ir dovanų čekio vertės skirtumą apmokėję grynais pinigais arba banko kortele. Dovanų čekių panaudojimo sąlygos yra nurodytos kiekviename dovanų čekyje.

1.3.3.     Klientai, norėdami įsigyti Narystę ar Vienkartinį apsilankymą, Klubo darbuotojams privalo pateikti savo asmens dokumentą su nuotrauka, patvirtinantį Kliento asmens tapatybę.

1.3.4.     Klientai įsigiję Narystę, patekti į Klubą ir naudotis Klubo Paslaugomis gali naudodami vieną iš identifikavimo būdų:

 • Piršto atspaudo modelį, prieš tai registratūroje arba savitarnoje pateikę Piršto atspaudo modelio vaizdą Piršto atspaudo modelio sudarymui. Piršto atspaudo modelis priskiriamas sistemoje prie Kliento kortelės;

arba

 • Klubo darbuotojai Klientą nufotografuoja. Kliento nuotrauka priskiriama sistemoje prie Kliento kortelės. Klientui išduodama lustinė kortelė, kurią kiekvieno apsilankymo metu jis turi pateikti registratūros darbuotojams;

Arba

 • jei Klientas nesutinka būti identifikuojamas nė vienu iš aukščiau nurodytų būdų, Klientas kiekvieno apsilankymo Klube metu privalo su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir parodyti jį registratūros darbuotojams prieš patenkant į Klubo patalpas, į kurias patekimas yra kontroliuojamas.

1.3.5.     Klientai, norintys pasinaudoti senjorams ar negalią turintiems asmenims suteikiama nuolaida Narystei įsigyti, privalo pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

1.3.6.     Nepilnamečiai iki 4 metų amžiaus imtinai kartu su tėvais / globėjais į Klubą įleidžiami nemokamai, pateikus atitinkamą vaiko asmens dokumentą.

1.4.      Narystės naudojimo tvarka

1.4.1.     Klientas privalo pradėti naudotis Klubo Paslaugomis ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas po apmokėjimo už Narystę, jeigu atitinkama Sutartis nenustato kitokio Narystės aktyvavimo termino. Klientui per šį laikotarpį arba atitinkamoje Sutartyje nustatytą terminą nepradėjus naudotis Klubo Paslaugomis, Narystė yra aktyvuojama automatiškai bei pradedamas skaičiuoti jos galiojimo terminas, atitinkantis Narystės rūšį.

1.4.1.1. Narystės galiojimas gali būti sustabdomas, t.y. Klientui gali būti suteikiamos atostogos, jei taip numatyta Narystės sutartyje, tik nustatytam laikotarpiui ir tik nurodytiems laiko intervalams, jei Klientas apie tai ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną informuoja Klubą. Narystės galiojimo terminas, pasibaigus sustabdymo laikotarpiui, automatiškai tęsiasi toliau.  Dėl suteiktų atostogų mažėja ne to mėnesio kada suteiktos atostogos įmokos, o sekančio mėnesio įmokos.

1.4.2.     Asmeninės Narystės be išankstinio Klubo sutikimo negali būti perleidžiamos (dovanojamos, parduodamos, keičiamos ir pan.) kitiems asmenims.

1.4.3.     Klientas, norintis perleisti asmeninę Narystę kitam asmeniui, privalo Klubui pateikti rašytinį prašymą (laisva forma), nurodydamas konkretaus asmens, kuriam Narystė yra perleidžiama, vardą ir pavardę bei sumokėti vienkartinį Narystės perleidimo mokestį, kuris yra skelbiamas interneto puslapyje www.impuls.lt.

1.4.4.     Klientas, norintis pakeisti įsigytos Narystės rūšį, turi pateikti rašytinį prašymą (laisva forma) dėl Narystės pakeitimo Klubo registratūroje. Jeigu pigesnė Narystė keičiama į brangesnę, Klientas turi sumokėti Narystės kainos skirtumą pagal Narystės keitimo dieną Klube galiojančias kainas. Jeigu keičiama brangesnė Narystė į pigesnę, Narystės kainų skirtumas Klientui negrąžinamas, tačiau Klientas turi teisę nutraukti sutartį šių Taisyklių 4.1.1.4 punkte nustatyta tvarka ir įsigyti naują, pigesnę Narystę.

1.4.5.     Klientui Narystės koregavimas atliekamas ir pakeista Narystė aktyvuojama per 3 darbo dienas nuo atitinkamo prašymo pateikimo ir kainų skirtumo sumokėjimo dienos, jeigu sutartis nenustato kitų sąlygų.

1.4.6.     Klubas pasilieka teisę atitinkamų Klientų grupių pareikalauti pateikti darbuotojo pažymėjimą arba kitą dokumentą, įrodantį darbo santykius.

1.5.     Patekimo į Klubą tvarka ir trukmė

1.5.1.     Klientas, atvykęs į Klubą identifikuojamas vienu iš šiose Taisyklėse 1.3.4 numatytu būdu.

1.5.2.     Klientas, kuris nesutinka būti identifikuojamas Piršto atspaudu ar fotonuotrauka arba, kai Kliento Piršto atspaudo neįmanoma nuskaityti, pamiršęs ar dėl kitų priežasčių nepateikęs asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, į Klubą neįleidžiamas.

1.5.3.     Klientui, identifikuojamam fotonuotrauka arba asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu, registratūroje, kiekvieno apsilankymo metu, išduodamas RFID žetonas praėjimui pro turniketą.

1.5.4.     Spintelių naudojimo tvarka:

Klubuose yra dviejų tipų spintelės (išskyrus Klube esančiame Vienuolio g. 4, Vilniuje, kur visos spintelės su kodu):

 • užrakinamos pakabinamomis spynelėmis. Tokių spintelių yra daugiausia. Klientas spynelę gali įsigyti Klubo registratūroje arba atsinešti savo. Klientas naudodamasis pakabinama spynele gali savo nuožiūra pasirinkti jam patogiausią laisvą spintelę. Klientas privalo išeidamas iš Klubo palikti atrakintą spintelę, asmeninę pakabinamą spynelę išsinešti su savimi (arba palikti tam skirtoje vietoje Klube). Palikus spintelę su pakabinama spynele užrakintą po Klubo darbo valandų, spynelė yra nukerpama, o už patirtus nuostolius bei paliktus daiktus Klubas neatsako;
 • Sunumeruotos, užrakinamos raktu. Tokių spintelių yra mažiau. Klientas kiekvieno apsilankymo metu raktą (skaičius ribotas) gali pasiimti registratūroje. Klientas pagal rakto numerį susiranda spintelę. Viso lankymosi klube metu Klientas raktą turi nešiotis su savimi.

1.5.5.     Kliento apsilankymo Klube trukmė priklauso nuo Kliento įsigytos Narystės ir / arba Paslaugos tipo ir yra pradedama skaičiuoti nuo:

 • RFID išdavimo momento;

arba

 • Pirštų atspaudo modelio nuskaitymo, pridėjus pirštą prie pirštų atspaudo modelio skaitytuvo, momento;

arba

 • identifikavimo registratūroje momento.

1.5.6.     Klientas, viršijęs savo apsilankymo trukmę arba nepalikęs Klubo patalpų iki Klubo darbo laiko pabaigos, privalo registratūroje sumokėti papildomą mokestį kuris yra skelbiamas interneto puslapyje www.impuls.lt.

1.5.7.     Išeidamas iš Klubo Klientas privalo Klubo darbuotojams grąžinti spintelės raktą, RFID žetoną ir / arba kitus Klubo išduotus daiktus. Klientas, praradęs bet kuriuos Klubo jam išduotus daiktus, privalo padengti Klubo patirtus nuostolius pagal interneto puslapyje www.impuls.lt pateikiamus įkainius.

1.6.     Vietos rezervacija grupiniuose užsiėmimuose

1.6.1.     Klientas, norintis dalyvauti grupiniuose užsiėmimuose, privalo iš anksto rezervuoti vietą www.impuls.lt, IMPULS mobilioje programėlėje arba IMPULS Klube. Klubo grupinių užsiėmimuose vietų skaičius yra ribotas ir nerezervavus vietos Klubas negarantuoja, kad užsiėmime bus laisvų vietų bei jame bus galima dalyvauti.

1.6.2.     Jei Klientas negali atvykti į iš anksto rezervuotą grupinį užsiėmimą, jis privalo savarankiškai Rezervaciją atšaukti. Atšaukimas galimas tik likus daugiau nei 60 min iki užsiėmimo pradžios.

1.6.3.     Grupinių užsiėmimų Rezervacija galima 7 dienos iki užsiėmimo pradžios. Rezervuoti galima ne daugiau kaip 3 grupinius užsiėmimus per dieną.

1.6.4.     Jei Klientas rezervavo vietą grupinėje treniruotėje ir treniruotėje nedalyvavo 2 kartus per 2 kalendorines savaites, Klientui išjungiama treniruočių Rezervavimo teisė 14 dienų nuo antro nedalyvavimo dienos.

1.6.5.     Prasidėjus grupiniam užsiėmimui Klientas privalo būti įėjęs į Klubą, kitaip jo Rezervacija negalioja.

1.7.     Kitos bendros sąlygos

1.7.1.     Klubas neteikia daiktų saugojimo Paslaugų, o tik sudaro Klientams galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose.

1.7.2.     Asmeninius daiktus Klientai palieka Klubo rūbinėje ir persirengimo spintelėse, kurias palikę daiktus Klientai privalo užrakinti.

1.7.3.     Klientams rekomenduojama į Klubą nesinešti brangių ir vertingų daiktų, o juos atsinešus – palikti saugyklose.

1.7.4.     Klientas apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant informuoti Klubo registratūros darbuotojus.

1.7.5.     Klubas neatsako už Klientų asmeninių daiktų praradimą ir / arba sugadinimą, išskyrus, jeigu tai įvyko dėl Klubo kaltės.

1.7.6.     Klube Kliento palikti daiktai saugomi ne ilgiau, kaip 7 dienas.

2.1.     SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS IR DRAUDIMAI ATSKIROSE KLUBO ZONOSE

2.1.1.     Bendrosios saugaus elgesio taisyklės.

2.1.1.1.    Klube draudžiama:

2.1.1.1.1.      naudotis Klubo Paslaugomis, dėvint atskiroms Klubo zonoms netinkamą, nešvarią ar netvarkingą aprangą ir / arba avalynę, arba nedėvint atskiroms Klubo zonoms pritaikytos aprangos ir / arba avalynės;

2.1.1.1.2.      įsinešti bei vartoti alkoholį, kitas psichotropines medžiagas;

2.1.1.1.3.      įsinešti bei vartoti maisto produktus, neskirtus sportuojantiems;

2.1.1.1.4.      įsinešti gaiviuosius gėrimus stiklinėje taroje;

2.1.1.1.5.      teikti Klubo Klientams sveikatingumo ar panašaus pobūdžio Paslaugas, konsultuoti, treniruoti Klientus, neįsigijus tam skirtos Narystės (Narystė skirta tik asmeniniams treneriams) ar kitaip trukdyti Klubo darbuotojams;

2.1.1.1.6.      fotografuoti ir filmuoti Klube neturint raštiško Klubo vadovybės leidimo;

2.1.1.1.7.      Klube, tame tarpe ir persirengimo patalpose bei dušinėse atlikti asmens higienos procedūras išskyrus prausimąsį, naudoti plaukų džiovintuvus ne galvos, o kitų kūno ar aprangos detalių (tame tarpe šlepečių, maudymosi kostiumų) džiovinimui.

2.1.2.     Saugaus elgesio taisyklės treniruoklių salėje.

2.1.2.1.    Prieš naudojantis treniruokliu būtina susipažinti su Klubo patalpose iškabintomis arba ant treniruoklio nurodytomis treniruoklio naudojimosi taisyklėmis.

2.1.2.2.    Treniruoklių salėse privaloma dėvėti tam skirtą sportinę aprangą bei avėti švarią sportinę avalynę.

2.1.2.3.    Prieš atliekant pratimus ant treniruoklio, privaloma patiesti rankšluostį.

2.1.2.4.    Atlikus pratimus treniruokliai privalo būti palikti tvarkingi, tinkami naudoti kitiems Klientams, treniruoklių priedai kita treniruoklių salės įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas.

2.1.2.5.    Treniruoklių salėje yra draudžiama:

2.1.2.5.1.      naudotis laikinai sugedusiais treniruokliais ar kita treniruoklių salės įranga;

2.1.2.5.2.      sportuoti ir būti treniruoklių salėje nepilnamečiams Klientams iki 15 metų amžiaus imtinai (nepriklausomai nuo to ar kartu su juo yra jį lydintis suaugęs asmuo ir/ar jo tėvai (globėjai) yra raštu sutikę, kad jų nepilnametis vaikas iki 15 metų imtinai sportuotų treniruoklių salėje) yra draudžiama. Šio punkto nesilaikymas laikomas grubiu taisyklių pažeidimu, atleidžiančiu Sveikatingumo Klubą nuo bet kokios atsiradusios žalos ar atsakomybės, įskaitant ir dėl atsiradusių sveikatos sutrikimų.

2.1.3.     Saugaus elgesio taisyklės grupinių užsiėmimų salėje.

2.1.3.1.    Klientams rekomenduojama nevėluoti į grupinių užsiėmimų salėse vykstančius užsiėmimus, o užsiėmimų treneriai turi teisę neįleisti į užsiėmimus pavėlavusių Klientų.

2.1.3.2.    Grupiniai užsiėmimai vyksta, jei treniruotėje dalyvauja ne mažiau nei 5 Klientai.

2.1.3.3.    Dėvėti atitinkamiems grupiniams užsiėmimams skirtą švarią bei tvarkingą avalynę ir aprangą.

2.1.3.4.    Grupinių užsiėmimų salėje yra draudžiama:

2.1.3.4.1.      naudotis laikinai sugedusiais treniruokliais ar kita salės įranga;

2.1.3.4.2.      Klientams vieniems lankytis grupinių užsiėmimų salėse, netinkamai naudotis jose esančiu inventoriumi, gadinti arba daryti žalą inventoriui bei muzikos aparatūrai.

2.1.4.     Saugaus elgesio taisyklės vandens zonoje ir pirtyse.

2.1.4.1.    Prieš apsilankymą baseino zonoje Klientas privalo nusiprausti duše. Taip pat Klientams rekomenduojama nusiprausti duše pasinaudojus tualetu, prieš einant į pirtis bei jomis pasinaudojus.

2.1.4.2.    Baseino zonoje Klientai privalo dėvėti tik tam skirtą maudymosi aprangą, avėti šlepetes neslidžiu padu. Taip pat Klientams rekomenduojama dėvėti maudymosi kepuraitę.

2.1.4.3.    Įlipti ir išlipti iš baseino galima tik naudojantis specialiomis tam skirtomis kopėtėlėmis ar laiptais.

2.1.4.4.    Klientai privalo laikytis pirties naudojimosi taisyklių, kurios yra užklijuotos ant pirties durų bei klausyti plaukimo instruktorių bei baseino prižiūrėtojų nurodymų.

2.1.4.5.    Pirtyse, kuriose įrengti mediniai gultai, kiekvienas Klientas privalo pasitiesti rankšluostį.

2.1.4.6.    Dėl naudojimosi pirtimi trukmės Klientams rekomenduojama pasikonsultuoti su gydytoju. Vaikams iki 8 metų amžiaus imtinai nerekomenduojama būti pirtyse.

2.1.4.7.    Nepilnamečiai iki 2 metų amžiaus imtinai ir vyresni Nepilnamečiai, kurie nelaiko šlapimo, privalo dėvėti specialias vandens zonai pritaikytas skysčių į išorę nepraleidžiančias sauskelnes bei gali būti tik vaikų baseine ir tik prižiūrimi tėvų / globėjų.

2.1.4.8.    Nepilnamečiai, lankantys plaukimo treniruotes, patekti į vandens zoną gali tik tuomet, kai tai leidžia plaukimo treniruotes vedantis plaukimo treneris ir tik lydint plaukimo treneriui arba kitam Klubo darbuotojui.

2.1.4.9.    Lydintieji, vaikų plaukimo treniruočių metu į vandens zoną gali patekti tik palikę rūbinėje lauko drabužius ir persiavę avalynę į tinkamą avėti vandens zonoje.

2.1.4.10. Pasibaigus plaukimo treniruotei, Nepilnamečiai vandens zonoje gali likti tik tuo atveju, jeigu šalia yra Lydintieji, kurie prisiima tiesioginę atsakomybę už Nepilnamečio saugumą. Lydintieji privalo užtikrinti, kad Nepilnamečiai, kurie lieka vandens zonoje po plaukimo treniruočių, neliktų vieni be Lydinčiojo priežiūros.

2.1.4.11. Vandens zonoje ir pirtyse draudžiama:

2.1.4.11.1.    vykstant vandens aerobikos užsiėmimams bei grupinių plaukimo mokymų metu naudotis vandens kaskadomis;

2.1.4.11.2.    lankytis sergant infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims, turintiems atvirų žaizdų ir / arba kitų sveikatos sutrikimų, keliančių pavojų paties asmens ar kitų Klientų sveikatai ir / arba gyvybei;

2.1.4.11.3.    dėvėti avalynę ir aprangą, su kuria buvo sportuojama kitose zonose;

2.1.4.11.4.    šokinėti į baseiną, stumdytis, bėgioti, trukdyti naudotis vandens zonos ir pirčių Paslaugomis kitiems Klientams;

2.1.4.11.5.    neklausyti plaukimo instruktoriaus ir/arba kitų Klubo darbuotojų nurodymų;

2.1.4.11.6.    pilti ant pirčių kaitinimo elementų atsineštą skystį bei ledo kubelius iš ledo kambario;

2.1.4.11.7.    liestis prie pirčių kaitinimo elementų, elgtis neatsargiai;

2.1.4.11.8.    suaugusiems Klientams ir vaikams, vyresniems nei 8 metai imtinai arba aukštesniems nei 130 cm ūgio, draudžiama būti vaikų baseine, išskyrus atvejus, kai vaikų baseine plaukimo treneris veda plaukimo treniruotę;

2.1.4.11.9.    iki 8 metų imtinai ir žemesniems nei 130 cm ūgio vaikams nerekomenduojama būti sūkurinėse voniose bei infraraudonųjų spindulių pirtyje;

2.1.4.11.10. pasibaigus plaukimo treniruotei Nepilnamečiams likti vandens zonoje, jeigu šalia nėra Lydinčiojo, kuris prisiima tiesioginę atsakomybę už Nepilnamečio saugumą.

3.1.     KLUBO TEISĖS IR PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ

3.1.1.     Klubas turi teisę:

3.1.1.1.    keisti Klubo darbo laiką, taip pat keisti atskirų Klubo zonų darbo laiką ir reguliuoti galimybę į jas patekti Nepilnamečiams;

3.1.1.2.    atlikdamas profilaktikos darbus, neteikti Paslaugų iki 48 valandų;

3.1.1.3.    nustatyti kitas atskirų Narysčių ar Vienkartinių apsilankymų, platinamų Klubo vykdomų akcijų metu, galiojimo taisykles ir sąlygas (išimtis iš šių Taisyklių), kurios yra privalomos Klientams, įsigijusiems tokias akcijines Narystes. Tokios Klubo vykdomų akcijų metu platinamų Narysčių išimtinės taisyklės ir sąlygos yra skelbiamos atitinkamos akcijos sąlygose ir Klubo interneto svetainėje www.impuls.lt;

3.1.1.4.    sudaryti grupinių užsiėmimų tvarkaraščius bei savo nuožiūra juos keisti;

3.1.1.5.    kilus pagrįstų abejonių dėl Kliento sveikatos būklės, paprašyti Kliento nutraukti treniruotę ir rekomenduoti pasikonsultuoti su gydytoju. Prašyti pateikti gydytojo pažymą leidžiančią sportuoti, naudotis vandens zona;

3.1.1.6.    neteikti atitinkamų Paslaugų asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų Klientų sveikatai ir / arba gyvybei, saugumui, taip pat higieninei baseinų, vonių ar pirčių būklei (užkrečiamos ligos, inkontinencija, kiti nelaikymai ir kt.);

3.1.1.7.    pareikalauti Klientų, pažeidusių šias Taisykles, nutraukti naudojimąsi Klubo teikiamomis Paslaugomis bei palikti Klubo patalpas. Pinigai Klientui už šį apsilankymą negrąžinami;

3.1.1.8.    Klientams, pažeidusiems šias Taisykles, taip pat tais atvejais, kai Klientas savo elgesiu sukelia grėsmę kitiems Klubo Klientams arba Klube apsilanko neblaivus ir neklauso Klubo darbuotojų nurodymų, nutraukti Kliento Narystės galiojimą, o pažeidusio Taisykles Kliento neįleisti į Klubą. Šiuo atveju Klientui grąžinama už Narystę sumokėtos įmokos dalis, proporcinga laikotarpiui, likusiam iki Narystės galiojimo pabaigos, atskaičius Klubo patirtus tiesioginius pagrįstus nuostolius vadovaujantis šių Taisyklių 4.1.1.4.1. punktu.

3.1.2.     Klubas įsipareigoja:

3.1.2.1.    laikantis LR norminių teisės aktų reikalavimų bei šių Taisyklių teikti Klientams Paslaugas Klube;

3.1.2.2.    ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas, informuoti Klientus apie Klubo darbo laiko pasikeitimus, pakabindamas atitinkamus skelbimus kiekviename Klube matomoje vietoje bei pateikdamas atitinkamą informaciją interneto svetainėje www.impuls.lt;

3.1.2.3.    informuoti Klientus apie tvarkaraščių pakeitimus, pakabindamas atitinkamus skelbimus kiekviename Klube matomoje vietoje bei pateikdamas atitinkamą informaciją interneto svetainėje www.impuls.lt;

3.1.2.4.    teikti Paslaugas visą Narystės galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai Klubas yra uždaromas, dėl priežasčių nesusijusių su Klientu, įskaitant, bet neapsiribojant, avarijų padarinių šalinimui, planiniam remontui, dėl sanitarinės higienos ir pan. ir dėl to negalima naudotis Paslaugomis;

3.1.2.5.    sustabdyti ir pratęsti Kliento Narystės galiojimą tokiam laikotarpiui, kai Klubas buvo uždarytas dėl šiose Taisyklėse išvardintų priežasčių, išskyrus, valstybinių švenčių dienas bei Klube atliekamus profilaktinio patikrinimo darbus, kurie atliekami ne dažniau kaip du kartus per metus;

3.1.3.     Klubo atsakomybė.

3.1.3.1.    Klubas suteikia Klientams galimybę naudotis jo teikiamomis Paslaugomis, tačiau nevertina šių Paslaugų įtakos konkretaus Kliento sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio.

3.1.3.2.    Klubas neatlygina Klientui dėl jo teikiamų Paslaugų Kliento sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus, atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Klubo kaltės. Klientas patvirtina, kad jis buvo tinkamai informuotas bei žino ir supranta, kad Klubas ir jo darbuotojai nėra atsakingi prieš Klientą, jeigu pats Klientas (įskaitant Nepilnamečius ir Lydinčiuosius) nesilaiko visuotinai įprastų saugaus elgesio reikalavimų ir / arba Klubo personalo nurodymų ir / arba Taisyklių.

3.1.3.3.    Jeigu Klube įvykus nelaimingam atsitikimui, kurio metu yra sutrikdoma Kliento sveikata, Klientas atsisako kviesti greitąją pagalbą arba pasišalina iki atvykstant greitajai pagalbai arba atvykus greitajai pagalbai atsisako, kad jam būtų suteikta pagalba, tokiais atvejais Klientas yra pats pilnai atsakingas už bet kokią su tuo susijusią jo patirtą žalą bei su tuo susijusias pasekmes, jeigu ši žala (pasekmės) atsirado ne dėl Klubo kaltės.

3.1.3.4.    Klubas neturi įsipareigojimo atlyginti Kliento patirtus nepatogumus, jeigu tvarkaraštyje nurodytą treniruotę veda kitas užsiėmimo instruktorius arba treniruotė neįvyko dėl objektyvių pateisinamų priežasčių ir apie tai Klientai buvo nedelsiant informuoti skelbimuose, iškabintuose kiekviename Klube matomoje vietoje bei interneto svetainėje www.impuls.lt.

3.1.3.5.    Klubas neteikia tretiesiems asmenims, išskyrus valstybinėms institucijoms raštiškai pareikalavus, jokių duomenų apie Kliento apsilankymus, Narystės tipą ar kitos informacijos susijusios su Kliento veikla Klube. Klientų asmens duomenys tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

4.1.     KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ

4.1.1.     Klientas turi teisę:

4.1.1.1.    įsigijęs pasirinktos trukmės Narystę arba Vienkartinį apsilankymą, naudotis Klubo Paslaugomis;

4.1.1.2.    susipažinti su Klubo patalpose iškabintomis arba ant inventoriaus ar įrangos nurodytomis šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis, o esant bet kokiems neaiškumams, nesinaudoti šia įranga ir / arba inventoriumi bei kreiptis į Klubo darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo;

4.1.1.3.    nauji, niekada anksčiau Klube nesilankę Klientai, pirmą kartą įsigiję 12 mėn. Narystę, turi teisę per 10 dienų susigrąžinti visą už Narystę sumokėtą sumą. Kitiems Klientams, įsigijusiems Narystes arba svečio bilietus, sumokėti pinigai nėra grąžinami, išskyrus, atvejus, kai Klientas dėl Klubo kaltės negalėjo naudotis Klubo Paslaugomis ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

4.1.1.4.    atsisakyti Paslaugų ir reikalauti grąžinti už Narystę sumokėtų įmokų dalies, proporcingos laikotarpiui, likusiam iki Narystės galiojimo pabaigos, tik padengęs Klubo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius, kuriais laikoma:

4.1.1.4.1.      Klientui suteikta nuolaida dėl ilgalaikės Narystės įsigijimo už laikotarpį nuo Narystės įsigijimo dienos iki jos nutraukimo dienos. Apskaičiuojant šią nuolaidą imamas skirtumas tarp vieno mėnesio Narystės kainos be nuolaidos ir Kliento įsigytos Narystės vieno mėnesio faktinės kainos. Gautas skirtumas yra padauginamas iš mėnesių skaičiaus nuo Narystės įsigijimo dienos iki jos nutraukimo dienos;

4.1.1.4.2.      Klientui suteikta nuolaida dėl ilgalaikės Narystės įsigijimo už laikotarpį nuo Narystės įsigijimo iki Klubo nelankymo dėl operacijos ir / arba kaulų lūžių nevėliau kaip per 15 dienų nuo išgyjimo pateikus įrodantį dokumentą;

4.1.1.4.3.      atsisakyti Paslaugų nėštumo atveju arba kritinių ligų (Priedas nr. 3) atveju ir reikalauti grąžinti už Narystę sumokėtų įmokų dalies, proporcingos laikotarpiui, nuo klubo nelankymo dėl ligos iki Narystės galiojimo pabaigos, tik pateikus įrodančius dokumentus;

4.1.1.4.4.      skolos administravimo ir kitos pagrįstos išlaidos.

4.1.2.     Klientas įsipareigoja:

4.1.2.1.    atskirose Klubo zonose (vandens, pirčių, treniruoklių salėje, grupinių užsiėmimų salėse, ir kt.) dėvėti tik toms patalpoms skirtą švarią bei tvarkingą avalynę ir aprangą;

4.1.2.2.    lankydamasis Klube laikytis šių Taisyklių;

4.1.2.3.    būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų);

4.1.2.4.    atsakingai ir rūpestingai naudotis Klubo teikiamomis Paslaugomis, turtu ir inventoriumi;

4.1.2.5.    naudotis Klubo įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jo paskirtį, šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis numatytais būdais ir tvarka bei laikytis Klubo darbuotojų nurodymų ir rekomendacijų naudojimosi Klubo Paslaugomis, kt.;

4.1.2.6.    nesinaudoti laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi, apie sugedusią įrangą ar inventorių informuoti Klubo darbuotojus, taip pat kreiptis į juos esant bet kokioms abejonėms dėl įrangos ar kito inventoriaus būklės tinkamumo;

4.1.2.7.    grupinių užsiėmimų ar treniruotės treniruoklių salėje metu naudotą inventorių padėti į jam skirtą vietą atitinkamai grupinių užsiėmimų arba treniruoklių salėje. Atlikęs pratimus treniruoklių salėje palikti treniruoklius tvarkingus ir tinkamus naudoti kitiems Klientams;

4.1.2.8.    imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas Paslaugomis nepadarytų žalos sau, Klubo, savo, kitų Klubo Klientų bei darbuotojų sveikatai ir turtui;

4.1.2.9.    netrukdyti kitiems Klientams naudotis Klubo Paslaugomis, o pastebėjus kitų Klientų netinkamą elgesį arba elgesį keliantį grėsmę kitų Klientų saugumui ar sveikatai, turi pranešti apie tai Klubo darbuotojui;

4.1.2.10. nelaimingo atsitikimo atveju, nedelsiant informuoti Klubo darbuotojus apie savo ar kitų Klientų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Klubo Paslaugomis. Galintys padėti Klientai turi dėti visas pastangas tokiai pagalbai suteikti, o įvykio liudininkai suteikti visą reikalingą informaciją aptarnaujančiam personalui bei gydytojams ar teisėsaugos institucijoms;

4.1.2.11. lankytis tik Klubo Klientams skirtose patalpose;

4.1.2.12. Klubo patalpas palikti ne vėliau kaip nustatyta Kliento įsigytos Narystės ir / arba Paslaugos teikimo sąlygose, bet ne vėliau kaip iki Klubo darbo pabaigos;

4.1.2.13. atlyginti Klubo patirtus tiesioginius nuostolius, jei vienašališkai ir ne dėl Klubo kaltės nutraukia Narystės galiojimą nepasibaigus Narystės galiojimo terminui arba Narystę nutraukia Klubas dėl Kliento kaltės.

4.1.3.     Klientų atsakomybė:

4.1.3.1.    Klientas, prieš pasirinkdamas konkrečias Klubo Paslaugas, privalo atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių Paslaugų galimą poveikį jam, t.y. Klientas privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti Klubą bei naudotis jo teikiamomis Paslaugomis;

4.1.3.2.    Klientai, naudodamiesi Klube esančiomis priemonėmis bei Paslaugomis, savarankiškai pasirenka fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui;

4.1.3.3.    Visa atsakomybė dėl Kliento sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Klube, tenka Klientui, išskyrus, atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Klubo darbuotojų kaltės;

4.1.3.4.    Klientas privalo atlyginti Klubui materialinę žalą, kurią Klubas patyrė dėl Kliento kaltės ar dėl su Klientu atvykusių Nepilnamečių kaltės, pagal Klubo pateiktą nuostolių įvertinimo aktą. Jei Klientas nesutinka su Klubo jam pateiktu nuostolių vertinimo aktu, jis per 3 darbo dienas nuo minėto akto gavimo, privalo raštu pateikti savo prieštaravimus. Tokiu atveju žalos dydis bus nustatomas šalių susitarimu arba kompetentingų valdžios institucijų sprendimu;

4.1.3.5.    Klubui padarytą žalą Klientas privalo atlyginti ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo nuostolių įvertinimo akto pateikimo už žalos padarymą atsakingam Klientui dienos, išskyrus, atvejus, jeigu Klubo administracijos sutikimu su Klientu buvo nustatytas kitoks žalos atlyginimo terminas. 

5.1.     BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1.1.     Pasirašydamas Formoje (Priedas Nr. 1). Klientas savo parašu patvirtina, kad Klientas su šiomis Taisyklėmis susipažino ir sutinka jų laikytis bei prisiima atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes.

5.1.2.     Nepilnamečių tėvai / globėjai, pasirašydami Formoje (Priedas Nr. 1), patvirtina faktą, kad:

5.1.2.1.    Nepilnamečio sveikatos būklė leidžia jam naudotis Klubo Paslaugomis;

5.1.2.2.    Nepilnametis pilnai susipažino su Taisyklėmis ir jų laikysis;

5.1.2.3.    Nepilnamečio Klubui bei tretiesiems asmenims padaryta žala bus atlyginta LR teisės aktų nustatyta tvarka;

5.1.2.4.    jie atsako už Nepilnamečio elgesį Klube bei bet kokį Nepilnamečio sveikatos sutrikimą, atsiradusį dėl Nepilnamečio nepriežiūros ar netinkamos priežiūros ar kitokių savo, kaip tėvų, pareigų nevykdymo.

5.1.3.     Klientas sutinka, kad UAB „Impuls LTU“ be atskiro išankstinio Kliento sutikimo ir įspėjimo perleistų savo teises bei pareigas, kylančias iš santykių su Klientu, su UAB „Impuls LTU“ susijusiems asmenims.

5.1.4.     Bet kokius ginčus šalys sieks spręsti taikiai, tačiau jei ginčo nepavyktų išspręsti, Klientas visada gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą arba tiesiogiai į teismą.

 

 

PRIEDAI:

 

Priedas Nr. 1 

 

Priedas Nr. 2

Priedas Nr. 3

Priedas Nr. 4

 

Dainininkę V.Matačiūnaitę sportuoti motyvuoja aplink uoliai plušantys bendraminčiai

Dainininkė ir aktorė Vilija Matačiūnaitė prisipažįsta, kad rimta sportininke savęs nelaiko, tačiau pagauta azarto sveikatingumo klube „Impuls“ kartais apsilanko net 5 kartus per savaitę.

Plačiau

KITOS NAUJIENOS

Pokyčiai nuo rugsėjo 13 dienos

Pokyčiai nuo rugsėjo 13 dienos

Pokyčiai nuo rugsėjo 13 dienos

Svarbi informacija: dėl Vyriausybės nustatytų ribojimų, nuo rugsėjo 13 d. sportuoti sporto klubuose bus galima tik turint galimybių pasą.

Plačiau

Darbo laikas liepos 6d.

Darbo laikas liepos 6d.

Darbo laikas liepos 6d.

Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga dirbsime trumpiau

Plačiau