Saugumas vandenyje

Saugumas vandenyje

Pagrindinės vandens zonos taisyklės susijusios su klientų saugumu:

Plaukimo akademijos taisyklės (galioja nariams, turintiems mokymo plaukti narystę):

Vandens zonos taisyklės (galioja visiems klubo nariams):

Išsamiau - www.impuls.lt/taisykles

 

Dažniausiai užduodami klausimai:

Ar tėvai gali stebėti treniruotes?

Tėvai turi teisę dalyvauti ir stebėti vaikų plaukimo treniruotę. Norėdami, kad tėvai pamatytų, ką vaikai išmoko treniruočių metu, kartą per mėnesį sveikatingumo klubų baseinuose yra organizuojamos parodomosios treniruotės. Jų metu vaikai savo tėveliams demonstruoja įgytus įgūdžius. Taip pat tėveliai kviečiami stebėti klubuose vykstančias varžybas, kuriose dalyvauja jų vaikai. Vaiko treniruotės metu tėvai ar kiti lydintys asmenys privalo lauko rūbus ir avalynę palikti tam skirtose vietose, taip pat draudžiama naudotis ryšio ar filmavimo funkciją turinčiomis priemonėmis.

Šiuo metu peržiūrime klubo tvarką dėl plaukimo treniruočių stebėjimo. Netrukus tėvams, net ir jiems esant ne baseine, bus sudarytos sąlygos stebėti kaip treniruojasi jų vaikai TV ekranuose, kurie bus įrengti registratūrų laukiamuosiuose.

Ar treneriai palydi vaikus iki dušų, rūbinės?

Treneriai palydi vaikus iš baseino zonos iki rūbinių. Nuo šios vietos taip pat pasitinka kitą vaikų grupę. Mes rekomenduojame tėvams atvesti vaikus treneriams ir pasiimti juos iš baseino po treniruotės. 

Kas atsakingas už vaikų saugumą po treniruotės?

Po plaukimo treniruotės vaikai yra palydimi iki rūbinių. Baseino zonoje – tiek vandenyje, tiek sausumoje už vaikų saugumą atsako plaukimo treneriai ir budintys instruktoriai. Tėvai, globėjai, mokyklos atstovai yra atsakinga už vaikų saugumą dušų ir persirengimo zonose, todėl rekomenduojame po treniruotės vaikus pasitikti.

Ar vaikams leidžiama po treniruotės likti baseine ir žaisti vieniems, įskaitant savarankiškai leistis nusileidimo kalneliais?

Po treniruotės vaikai gali likti baseine ir pažaisti tik tuo atveju jeigu juos prižiūri treneris arba tėvai. Jeigu tėvų šalia nėra, vaikas privalo apie savo norą pažaisti informuoti trenerį arba prižiūrėtoją. 

Kaip užtikrinsite mano vaiko saugumą plaukimo treniruotės metu?

Saugumas sveikatingumo klubuose yra mūsų prioritetas. Baseino zonos klientų saugumu rūpinasi ir jį užtikrina budintis instruktorius. Visų vaikų treniruočių metu treneriai prižiūri vaikus baseine ir už jo ribų. Baseino zonose yra naudojami įspėjamieji ir draudžiamieji ženklai (pvz. draudžiantys nardyti, bėgioti ir pan.).

Kiek trenerių prižiūri mano vaiką plaukimo treniruotės metu?

Visų vaikų treniruočių metu treneriai prižiūri vaikus baseino zonoje - tiek vandenyje, tiek sausumoje. Vienas treneris prižiūri tik vieną vaikų grupę. Atskirai baseino zonoje tvarką palaiko ir saugumu rūpinasi baseino prižiūrėtojas. Vaikų treniruotės vyksta nedidesnėse nei 12 asmenų grupėse (25 metrų baseine) ir iki 10 asmenų grupėse (20 metrų baseine).

Ar baseino prižiūrėtojai yra pakankamai kvalifikuoti, ar atidžiai stebi baseine plaukiojančius žmones, ar pakankamai laiko praleidžia prie baseino?

Visi plaukimo treneriai turi kūno kultūros išsilavinimą arba Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR išduodamą leidimą užsiimti sportine veikla. Treneriai nuolatos tobulinasi, todėl yra pasirengę užtikrinti klientų saugumą baseino zonose. Tiek treneriai, tiek baseino prižiūrėtojai, kartą per pusę metų dalyvauja ir tobulina žinias specializuotuose pirmosios pagalbos kursuose.

Ar klube yra budintys profesionalūs gelbėtojai?

Klubuose yra budintys baseino prižiūrėtojai, kurie yra profesionalai, specialiai apmokyti ir mokantys gaivinti žmones. Juos atpažinsite iš ryškiai raudonų marškinėlių su užrašu "Baseino prižiūrėtojas". Baseino prižiūrėtojai turi raciją užtikrinančią nuolatinį ryšį su registratūra - tokiu būdu galima susisiekti perduodant informaciją arba pakviesti pagalbą.

Nuo kiek metų vaikas gali savarankiškai ateiti į treniruotę klube ir/ar vienas rengtis rūbinėje?

Vaikai savarankiškai ateiti į treniruotę gali nuo 7 metų, tačiau tai labai priklauso nuo paties vaiko savarankiškumo lygio. Rekomenduojame tėvams palydėti vaikus iki baseino zonos, o po treniruotės juos pasiimti. 

Ar darbuotojai žino ir yra apmokyti kaip reikia elgtis nelaimės atveju?

Už klientų saugumą ir tinkamą elgesį nelaimės atveju atsako klubo ir tinklo vadovas. Visi sveikatingumo klubo darbuotojai yra tinkamai apmokyti ir žino kaip elgtis nelaimės atveju.

Kaip užtikrinama, kad vaikai negalėtų būti vieni baseino zonoje nepastebėti?

Vaikai bei juos lydintys suaugusieji yra įleidžiami į vandens zoną tik kai vaikai yra su specialiomis ryškiomis apyrankėmis, kurios yra išduodamos sveikatingumo klubo registratūroje prieš apsilankymą. Specialios apyrankės skirtos identifikuoti vaikus esančius vandens zonoje. Specialios apyrankės privalo būti segimos viso buvimo vandens zonoje metu. Apyrankes nusisegti galima tik išėjus iš vandens zonos ir perėjus į persirengimo rūbinę. Pastebėjus, kad vaikas yra be specialios  apyrankės, jis nedelsiant turi būti išlydimas iš vandens zonos. Jei suaugusiųjų lydinčių asmenų nėra šalia ir jų paieška užtrunka vaikas turi nedelsiant palikti (visais atvejais personalas turi teisę išvesti tokį vaiką) iš vandens zonos. Vaiką lydinčių asmenų paieška paskelbiama per radijo ryšį. Tokie lydintys asmenys turi nedelsiant reaguoti į skelbiamą informaciją ir informuoti  apie jo lydimą vaiką. Prašome visų klientų pastebėjus vaiką be apyrankės - padėkite pasirūpinti jo saugumu ir nedelsiant informuokite klubo darbuotojus.