Privatumo politika

Ką reiškia ši Privatumo politika?

Ši privatumo politika (toliau - Privatumo politika) apibrėžia ne tik sąlygas, kurių privalo laikytis visi interneto svetainės impuls.lt (toliau - Interneto svetainė) lankytojai, mobiliosios programėlės Impuls, kurią galima atsisiųsti iš „iTunes“ ir „Google Play“ (toliau - Programėlė) naudotojai, UAB „Impuls LTU“ (toliau - Impuls) paslaugų gavėjai, asmenys atlikę aktyvius veiksmus Impuls socialinės žiniasklaidos paskyrose, asmenys sutikę gauti Impuls rinkodaros medžiagą, asmenys, dalyvaujantys Impuls renginiuose, kandidatai dalyvaujantys Impuls atrankose (toliau – Klientai), bet ir numato pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles, kurių privaloma laikytis Klientams.

Laikoma, kad Klientas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko, Interneto svetainėje, parsisiunčia Programėlę, įsigyja paslaugą, apsilanko Impuls socialinių tinklų paskyrose, sutinka gauti Impuls tiesioginės rinkodaros parnešimus, aplikuoja dėl darbo vietos Impuls, apsilanko Impuls renginiuose. Klientas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, paranda teisę lankytis Interneto svetainėje, naudotis Programėle, naudotis bet kuria iš Impuls teikiamų paslaugų, aplikuoti dėl darbo vietos Impuls, atlikti aktyvius veiksmus Impuls socialinių tinklų paskyrose.

Apie Impuls

UAB „Impuls LTU“, juridinio asmens kodas 302632507, buveinė adresu Kareivių g. 14, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugojami LR Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale. Kontaktai asmens duomenų klausimais: el. paštas privatumas@impuls.lt; tel. Nr. 852357155. Asmens duomenų apsaugos pareigūnas Justina Keraitytė-Steponavičienė.

Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Impuls apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Kliento vardą, pavardę, adresą, IP adresą, kurią apie Klientus Impuls renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Kliento sutikime ar susitarime su Impuls nurodytų tikslų.

Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Klientų asmeninę informaciją, su kuria Impuls susipažįsta Klientui susisiekus su Impuls socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus Impuls socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.

Kaip Impuls renka bei naudoja Klientų asmens duomenis

Impuls yra reikalingi Klientų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais. Privatumo politikoje nurodome, ko galima tikėtis, kai įmonė renka asmens duomenis apie:

Asmens duomenys, tvarkomi teikiant paslaugas

Duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Duomenų tvarkymo terminas Duomenų tvarkymo pagrindas
Sutarties sudarymas, paslaugų pardavimas ir teikimas Elektroninio pašto adresas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), pavardė, telefono numeris, vardas su pirkimu susijusi informacija (pirkimo data, paslaugos aprašymas, kaina, suteikta nuolaida)
Tėvų (jei paslaugų gavėjas nepilnametis asmuo) vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, el. paštas, telefono numeris.
Šie duomenys yra būtini, jų nepateikus, negalėsime Jums tinkamai suteikti paslaugų.
Sutarčių sudarymą patvirtinantys dokumentai saugomi 10 metų nuo sutarties pasibaigimo dienos
Kliento paskyros duomenys 5 metai nuo kliento paskutinio prisijungimo prie kliento paskyros arba kliento paskutinio pirkimo dienos
Sutarties vykdymas
  Sveikatos pažyma (šis dokumentas yra svarbus, siekiant užtikrinti visų Klientų interesus ir užkirsti kelią užkrečiamų ligų plitimui, taip pat gauti informacijos apie Jūsų galimybę sportuoti). Kliento narystės galiojimo laikotarpis ir viena diena po jo pasibaigimo. Vienkartinio apsilankymo atveju – viena diena po apsilankymo. Sutikimas
Paslaugų teikimas, naudojantis Programėle El. paštas, sesijos ID, vardas, pavardė 5 metai nuo kliento paskutinio prisijungimo  Sutikimas
Registracija į treniruotę su asmeniniu treneriu Elektroninio pašto adresas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), pavardė, telefono numeris, vardas, su treniruote susijusi informacija (treniruotės aprašymas, trenerio vardas, kaina, data, laikas) 1 metai nuo registracijos momento Sutarties vykdymas
Personalizuotos įvadinės treniruočių programos sudarymas Vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, lytis, siekiamas tikslas, Impuls sveikatingumo klubas, kuriame bus lankomasi (privalomi duomenys) Narystės galiojimo laikotarpiu Sutarties vykdymas
  Amžius, svoris, ūgis, kiek kartų per dieną maitinamasi, kiek valandų miegama, ligos, kuriomis sirgo Klientas (pažymima sąraše) (duomenys renkami tik esant Jūsų sutikimui, kurių nepateikus sudaryta programa gali neatitikti Jūsų fizinės būklės)   Sutikimas
Klientų identifikavimo, patenkant į Impuls sveikatingumo klubus tikslas Elektroninio pašto adresas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), pavardė, telefono numeris, vardas, asmens tapatybės dokumentas (tik parodomas, jei asmuo nesutiko būti identifikuojamas kitu būdu).   Narystės galiojimo laikotarpis
  Kliento (sulaukusio 18 m.) piršto atspaudo neatkuriamo modelio duomenys, asmens nuotrauka (jei piršto atspaudo modelis nepateikiamas) .   Sutikimas

Tiesioginė rinkodara

Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir yra išreiškę norą gauti informaciją apie Impuls siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu, SMS žinutėmis) siųsime pasiūlymus dėl Impuls paslaugų teikimo ar prekių pardavimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, kviesime dalyvauti pardavimų skatinimo akcijose, teirausimės nuomonės apie suteiktas paslaugas, pranešime apie Impuls sveikatingumo klubų naujienas, paslaugų teikimo tvarką.

Tiesioginės rinkodaros tikslu Impuls tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gimimo datą (privalomi duomenys, be kurių negalėsime Jums siųsti tiesioginės rinkodaros parnešimų); duomenis, patvirtinančius teisę dalyvauti reklaminėse akcijose, reklaminių akcijų sąlygų išpildymą patvirtinantys dokumentai (privalomi, kai dalyvaujama akcijose); adresą, lytį, šeimyninę padėtį, darbovietę, vaikų skaičių (duomenys pateikiami Jūsų nuožiūra).

Esant Jūsų sutikimui asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais yra perduodami Impuls grupės įmonėms Latvijoje ir Estijoje bei Gym LT, UAB.

Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 1 metus po sutikimo gavimo, o po to ištrinami.

Jei esate mūsų aktyvus Klientas ir nepareiškėte prieštaravimo dėl Impuls tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, mes Jums siųsime pranešimus dėl prekių ar paslaugų, kurios yra panašios į Jums teikiamas paslaugas ar perkamas prekes.

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis el. paštu privatumas@impuls.lt.

Jei Jums yra 16 metų, Jūs patys galite išreikšti sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, tačiau, jei Jums dar nėra 16 metų, prašysime Jūsų tėvų sutikimo. Tokiu atveju prašysime Jūsų nurodyti Jūsų tėvų ar globėjų vardą, pavardę ir el. pašto adresą, kuriems išsiūsime paklausimą dėl minėto sutikimo. Šiame punkte įvardinti asmens duomenys bus tvarkomi Impuls 1 metus po sutikimo gavimo, o po to ištrinami.

Tiesioginės rinkodaros tikslais Jūsų duomenys yra perduodami šioms bendrai įmonių grupei priklausančioms įmonėms:

Įmonės pavadinimas Duomenys Pagrindas Kiek laiko saugomi
duomenys
Duomenų apsaugos pareigūnas
ir jo kontaktai
Gym LT, UAB Kliento vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris Sutikimas 1 metai nuo sutikimo gavimo Rita Kanapienytė
Mob. +370 68533644

rita@lemongym.lt

Jūsų el. pašto adresas bei telefonas yra teikiami socialinės žiniasklaidos tinklams „Facebook“ ir „LinkedIn“, kad Jums būtų rodoma Impuls reklama.

Susisiekite su mumis

Interneto svetainėje pateikta keletas būdų, kaip galite susisiekti su Impuls. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Norėdami susisiekti su mumis Interneto svetainėje mums pateiksite elektroninio pašto adresą, pavardę, telefono numerį, vardą, lankomą Impuls sveikatingumo klubą, žinutę ar komentaro tekstą.

Jei su mumis susisieksite el. paštu, mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą bei susirašinėjimo tekstą.

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant pasirengti sutarties vykdymui ar atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su jumis nebus įmanoma susisiekti.
Atkreipkite dėmesį, kad svetainėje taip pat gali būti naudojama el. laiškų stebėjimo ar blokavimo programinė įranga, ir Jūs privalote užtikrinti, kad Jūsų siunčiamuose laiškuose nebūtų neteisėto turinio.

Susirašinėjimas saugomas vienerius metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

Jei su mumis susisiekiate telefonu, Jums sutikus, pokalbis bus įrašomas, nesutikus prašome Jūsų naudotis kitomis komunikavimo priemonėmis. Pokalbių įrašai daromi siekiant užtikrinti kokybišką asmenų konsultavimą bei objektyvų skundų išnagrinėjimą. Įrašant pokalbį išsaugomi tokie jūsų duomenys: telefono numeris iš kurio skambinate, telefoninio pokalbio įrašas. Tokia informacija saugoma 30 dienų, po to sunaikinama.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Neužmirškite pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

Interneto svetainių lankytojai

Registruotis ir susikurti paskyrą Interneto Svetainėje galite, jei Jums yra 18 metų. Visa informacija, kurią Impuls pateikiate tapdami registruotais Klientais, bus laikoma ir saugoma Kliento sutikimu, vadovaujantis Privatumo politikos sąlygomis. Jei, mūsų pagrįsta nuomone, Jūs pažeidėte bet kurią mūsų Privatumo politikos nuostatų, mes turime teisę bet kada užblokuoti Kliento paskyrą. Jei žinote ar įtariate, kad pašalinis asmuo sužinojo jūsų registracijos vardą ar slaptažodį, privalote kuo greičiau mums apie tai pranešti elektroniniu paštu: privatumas@impuls.lt

Slapukai

Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.

Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus, kurių detalų sąrašą rasite ČIA:

Trečiųjų šalių paslaugos

Interneto svetainėje pateikiama svetainės „YouTube“ vaizdo įrašų. Paslaugos teikėjas „YouTube“ kontroliuoja visą informaciją, surinktą asmenims peržiūrint jam priklausantį turinį. Paslaugų teikėjo „YouTube“ privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/.

Socialinės žiniasklaidos priemonės

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime šias paskyras:

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Dalyvavimas Impuls renginiuose

Jums sutikus, Jūsų dalyvavimo faktas, vardas, pavardė ir nuotrauka bus naudojami pranešant visuomenei apie Impuls renginius. Mes pasižadame tokių nuotraukų naudojimu nepažeisti Jūsų garbės ir orumo. Jūsų nuotraukos Jūsų sutikimu gali būti publikuojamos Impuls socialinės žiniasklaidos paskyrose, Internetiniame puslapyje.

Žiniasklaidos atstovai gali publikuoti Jūsų nuotraukas tik laikydamiesi jiems taikomų įstatymų reikalavimų, tačiau Impuls neatsako už žiniasklaidos atstovų veiksmus.
Nuotraukos bus publikuojamos ir saugomos dvejus metus po renginio, išskyrus įstatymų leidžiamas išimtis.

Dalyvavimas atrankose

Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą.

Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus šiai darbo atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.

Duomenų atskleidimas

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, paslaugų tiekėjams ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai.

Išskyrus kaip numatyta šioje Privatumo politikoje, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti el. laišku privatumas@impuls, nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

Trečiosios šalies medžiaga ir trečiosios šalies svetainės

Mūsų Interneto svetainėje ir Programėlėje gali būti trečiųjų šalių pateikiama reklama. Tokios trečios šalys yra išimtinai atsakingos už tokios reklamos turinį ir privalo užtikrinti, kad jis atitiktų visus taikomus įstatymus bei norminius teisės aktus.

Lankytis trečiosios šalies svetainėje galite savo pačių rizika. Mes neprisiimame jokios tiesioginės ar netiesioginės atsakomybės nei už turinį, informacijos tikslumą ar nuomones, išreikštas tokiose svetainėse, nei už jose siūlomų prekių ir paslaugų kokybę.

Mūsų informacinėje medžiagoje gali būti informacijos, kurios šaltinis – trečiųjų šalių interneto svetainės. Medžiaga, paimta iš trečiosios šalies svetainės, bus atitinkamai pažymėta, be to, gali būti pateikiama nuoroda į pirminę interneto svetainę. Mes neprisiimame jokios atsakomybės nei už medžiagą, paimtą ar skelbiamą trečiosios šalies svetainėje, kuri yra pateikiama kaip nuoroda mūsų Jums skirtoje informacinėje medžiagoje, nei už tokios trečiosios šalies naudojamus asmens duomenis.

Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Jūsų teisės

Jūs turite tam tikrų teisių savo asmens duomenų atžvilgiu, taigi šiame skyriuje suteikiame daugiau informacijos apie tokias teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šiuo el. pašto adresu: privatumas@impuls.lt.

Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus su skundu el. pašto adresu privatumas@impuls.lt. Mes Jus užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą mes susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.
Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, informuojame, kad galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir pateikiamų duomenų konfidencialumą bei už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie mūsų Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims. Jei mūsų Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės ir (ar) Programėlės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti apie tai mus paštu, telefonu, faksu ar elektroniniu paštu.

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas apie tai mus elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje. Jei prisijungiate prie Internetinės svetainės ir (ar) Programėlės po tokio pranešimo paskelbimo, Jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Galite pasižiūrėti į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2018-05-22.

Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas/ paskirtis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Slapuko pobūdis (būtinas, analitinis, funkcinis) Naudojami duomenys
__cfduid "__cfduid" slapuką nustato CloudFlare paslauga, siekiant nustatyti patikimą žiniatinklio srautą. Tai neatitinka jokio vartotojo vardo žiniatinklio programoje. Taip pat slapukas nesaugo jokios asmens tapatybės nustatymo informacijos Klientui apsilankius Internetinėje svetainėje 1 metai funkcinis  
facebook.com / act laiko žymenims ir vartotojo veiksmų skaičiavimui Klientui apsilankius Internetinėje svetainėje iki sesijos pabaigos funkcinis  
facebook.com / c_user patikrinti ar vartotojas prisijungęs Klientui apsilankius Internetinėje svetainėje 30 dienų funkcinis vartotojo ID
facebook.com / datr sekti vartotojo elgseną Klientui apsilankius Internetinėje svetainėje 2 metai analitinis  
facebook.com / fr naudoti reklamai Klientui apsilankius Internetinėje svetainėje 2 metai analitinis  
facebook.com /
presence
slapukas „Facebook“ tinklui, leidžiantis naudotis „Facebook“ pokalbių funkcija Klientui apsilankius Internetinėje svetainėje iki sesijos pabaigos funkcinis  
facebook.com / sb slapukas „Facebook“ tinklui, leidžiantis rodyti reklamą Klientui apsilankius Internetinėje svetainėje 2 metai analitinis  
facebook.com / xs analitinis tinklo „Facebook“ slapukas, kuris identifikuoja naudotoją, programėlę ar interneto svetainę Klientui apsilankius Internetinėje svetainėje 60 dienų analitinis  
XSRF-TOKEN nuo įsilaužimų Klientui apsilankius internetinėje svetainėje 2 val. būtinas  
_ga analitinis, kuris seka vartotojo veiksmus svetainėje Klientui apsilankius internetinėje svetainėje 2 metus analitinis  
_gid analitinis, identifikuoja naudotoją Klientui apsilankius internetinėje svetainėje 24 val. analitinis  
club tikrina vartotojo pasirinkimus svetainėje Klientui atlikus pasirinkimus svetainėje 7 dienas funkcinis/ būtinas  
cookieconsent tikrina vartotojo sutikimą  naudoti cookies Klientui atlikus pasirinkimus svetainėje 1 metai funkcinis/ analitinis  
laravel_session tikrina vartotojo pasirinkimus svetainėje Klientui atlikus pasirinkimus svetainėje 2 val analitinis/ funkcinis/ būtinas