Privatumo pranešimas

Privatumo pranešimas

Ką reiškia šis Privatumo pranešimas?

Šis privatumo pranešimas (toliau - Privatumo pranešimas) apibrėžia ne tik sąlygas, kurių privalo laikytis visi interneto svetainės impuls.lt (toliau - Interneto svetainė) lankytojai, mobiliosios programėlės Impuls, kurią galima atsisiųsti iš „iTunes“ ir „Google Play“ (toliau - Programėlė) naudotojai, UAB „Impuls LTU“ (toliau - Impuls) paslaugų gavėjai, asmenys atlikę aktyvius veiksmus Impuls socialinės žiniasklaidos paskyrose, asmenys sutikę gauti Impuls rinkodaros medžiagą, asmenys, dalyvaujantys Impuls renginiuose, kandidatai dalyvaujantys Impuls atrankose, treneriai, partnerių/tiekėjų darbuotojai (toliau – Klientai), bet ir numato pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles, kurių privaloma laikytis Klientams.

Apie Impuls

UAB „Impuls LTU“ (toliau – Impuls, Bendrovė), juridinio asmens kodas 302632507, buveinė adresu Kareivių g. 14, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugojami LR Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale. Kontaktai asmens duomenų klausimais: el. paštas privatumas@impuls.lt.

Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Impuls apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Kliento vardą, pavardę, adresą, IP adresą, kurią apie Klientus Impuls renka dėl šiame Privatumo pranešime ar atskirame Kliento sutikime ar susitarime su Impuls nurodytų tikslų.

Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Klientų asmeninę informaciją, su kuria Impuls susipažįsta Klientui susisiekus su Impuls socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus Impuls socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.

Kaip renkame jūsų duomenis?

Kaip surenkame jūsų duomenis priklauso nuo paslaugų, kurias mes jums teikiame ar nuo mūsų bendradarbiavimo pobūdžio.

Impuls tvarko duomenis:

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

IMPULS PASLAUGŲ TEIKIMAS KLIENTAMS

Duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Duomenų tvarkymo terminas Duomenų tvarkymo pagrindas Duomenų tvarkytojai
Sutarties sudarymas, paslaugų pardavimas ir teikimas Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, su pirkimu susijusi informacija (pirkimo data, paslaugos aprašymas, prekė, kaina, kiekis, mokėjimo būdas, suteikta nuolaida), darbovietė; tėvų (jei paslaugų gavėjas nepilnametis asmuo) vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, el. pašto adresas, telefono numeris, kortelės numeris, abonemento tipas, trukmė, pobūdis, padaliniai, kuriuose teikiamos paslaugos, apsilankymų skaičius, likusių apsilankymų skaičius, data, abonemento galiojimo data, sąskaita – faktūra ir joje nurodyti duomenys, kliento prašymai, IP adresas (kai sutartis sudaroma internetu), informacija apie prekių grąžinimą ar sutarties, sudarytos elektroninių ryšių priemonėmis atsisakymą. Sutarčių sudarymą patvirtinantys dokumentai saugomi 10 metų nuo sutarties pasibaigimo dienos.
Kliento paskyros duomenys saugomi 5 metus nuo kliento paskutinio prisijungimo prie kliento paskyros arba kliento paskutinio pirkimo dienos.
Kiti duomenys - 5 metai nuo paskutinio pirkimo dienos.
BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas - sutartis IĮ „Edrana Baltic“
Telia Lietuva, AB
Tele2, UAB
Baltnetos Komunikacijos, UAB
Havas media, UAB
UAB „Creative Partner“
Paslaugų teikimas, naudojantis Programėle Vardas, pavardė, klubas (galima pasirinkti lankomumo skaičių, registruotis į treniruotes). Šie duomenys nėra būtini sutarties vykdymui. Programėlė skirta Jūsų patogumui. 5 metai nuo kliento paskutinio prisijungimo.  BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas - sutikimas Telia Lietuva, AB
Tele2, UAB
UAB „nSoft“
UAB „Creative Partner“
Personalizuotos įvadinės treniruočių programos sudarymas Vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, lytis, siekiamas tikslas, Impuls sveikatingumo klubas, kuriame bus lankomasi (privalomi duomenys). Bendra informacija apie Klientą - amžius, svoris, ūgis, kiek kartų per dieną maitinamasi, kiek valandų miegama. Duomenys saugomi 5 metus nuo kliento paskutinio prisijungimo prie kliento paskyros arba kliento paskutinio pirkimo dienos. BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas - sutartis Telia Lietuva, AB
Tele2, UAB
UAB „nSoft“
Baltnetos Komunikacijos, UAB
UAB „Creative Partner“
 Personalizuotos įvadinės treniruočių programos sudarymas Bendra informacija apie Klientą - amžius, svoris, ūgis, kiek kartų per dieną maitinamasi, kiek valandų miegama Iki narystės pabaigos. BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas - sutikimas  Telia Lietuva, AB
Tele2, UAB
UAB „nSoft“
Baltnetos Komunikacijos, UAB
UAB „Creative Partner“
Klientų identifikavimo, patenkant į Impuls sveikatingumo klubus tikslas Identifikuojant asmens dokumentu: vardas, pavardė, asmens kodas. Narystės galiojimo laikotarpis BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas - sutartis Telia Lietuva, AB
Tele2, UAB
UAB „nSoft“
 Klientų identifikavimo, patenkant į Impuls sveikatingumo klubus tikslas Identifikuojant nuotrauka: vardas, pavardė, nuotrauka. Narystės galiojimo laikotarpis BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas - sutikimas Telia Lietuva, AB
Tele2, UAB
UAB „nSoft“ 
 Klientų identifikavimo, patenkant į Impuls sveikatingumo klubus tikslas Identifikuojant piršto atspaudu: kliento (sulaukusio 18 m.) piršto atspaudo neatkuriamo modelio duomenys. Narystės galiojimo laikotarpis BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas - sutikimas Telia Lietuva, AB
Tele2, UAB
UAB „nSoft“ 
Skolų administravimas Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, el. pašto adresas, telefono numeris, įsiskolinimo suma, įsiskolinimo susidarymo aplinkybės, skolos padengimo aplinkybės. Iki visiško įsiskolinimo padengimo ir 10 metų pasibaigus šiam laikotarpiui. BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas UAB „Sergel“

Duomenis apie Jus mes galime gauti ir iš Jūsų darbdavių, jei Jūs esate galutinis paslaugos gavėjas, bet sutartis sudaryta tarp Impuls ir Jūsų darbdavio.

TIESIOGINĖ RINKODARA

Duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Duomenų tvarkymo terminas Duomenų tvarkymo pagrindas Duomenų tvarkytojai
Pasiūlymų, naujienlaiškių ir reklamų  siuntimas klientams ir kitiems suinteresuotiems asmenims SMS ir el. paštu Vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, (privalomi duomenys, be kurių negalėsime Jums siųsti tiesioginės rinkodaros parnešimų); duomenis, patvirtinančius teisę dalyvauti reklaminėse akcijose, reklaminių akcijų sąlygų išpildymą patvirtinantys dokumentai. 1 metai po narystės galiojimo pabaigos BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas - sutikimas Telia Lietuva, AB
Tele2, UAB
UAB „Lutex“
UAB „nSoft“
Mailer.lt
UAB „Creative Partner“
Loterijų ir žaidimų organizavimas Laimėtojo gyvenamosios vietos adresas (privalomi, kai dalyvaujama akcijose); adresą, lytį, šeimyninę padėtį, darbovietę, vaikų skaičių (duomenys pateikiami Jūsų nuožiūra). 5 metai BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas - sutikimas -

Tiesioginės rinkodaros tikslu šiame punkte įvardintus asmens duomenis tvarkome kartu su Lemon Gym (Gym LT, UAB, juridinio asmens kodas 303472404, buveinė adresu Kareivių g. 14, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale. Kontaktai asmens duomenų klausimais: el. paštas privatumas@lemongym.lt Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai privatumas@lemongym.lt), kaip bendri asmens duomenų valdytojai.

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, atšaukę duotą sutikimą savo Impuls paskyroje https://www.impuls.lt/nario-zona/sutikimai arba susisiekdami su mumis el. paštu privatumas@impuls.lt Jei Jums yra 14 metų, Jūs patys galite išreikšti sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, tačiau, jei Jums dar nėra 14 metų, prašysime Jūsų tėvų sutikimo. Tokiu atveju prašysime Jūsų nurodyti Jūsų tėvų ar globėjų vardą, pavardę ir el. pašto adresą, kuriems išsiūsime paklausimą dėl minėto sutikimo. Šiame punkte įvardinti asmens duomenys bus tvarkomi Impuls 1 metus po sutikimo gavimo, o po to ištrinami.

Jei esate mūsų klientas ir nepareiškėte prieštaravimo dėl Impuls tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, mes Jums el. paštu teisėto intereso pagrindu siųsime pranešimus dėl prekių ar paslaugų, kurios yra panašios į Jums teikiamas paslaugas ar perkamas prekes.

Jūsų  el. pašto adresas bei telefonas yra teikiami socialinės žiniasklaidos tinklams „Facebook“ ir „LinkedIn“, kad Jums būtų rodoma Impuls reklama.

ASMENINIAI PASIŪLYMAI

Duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Duomenų tvarkymo terminas Duomenų tvarkymo pagrindas Duomenų tvarkytojai
Asmeninių pasiūlymų, parengtų pagal kliento duomenų analizę, pateikimas Vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, adresas, apsilankymų sporto klube dažnumas, pasirinkta narystė 1 metai po sutikimo gavimo BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas - sutikimas  

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti asmeninius pasiūlymus, atšaukę duotą sutikimą savo Impuls paskyroje https://www.impuls.lt/nario-zona/sutikimai arba susisiekdami su mumis el. paštu privatumas@impuls.lt 

DALYVAVIMAS IMPULS RENGINIUOSE

Duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Duomenų tvarkymo terminas Duomenų tvarkymo pagrindas Duomenų tvarkytojai
Informacijos iš Impuls organizuojamų renginių viešinimas, pranešant visuomenei apie Impuls renginius bei skatinant Impuls žinomumą. Jūsų dalyvavimo faktas, vardas, pavardė ir nuotrauka ar video medžiaga. 3 metai BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas -

Jūsų nuotraukos Jūsų sutikimu gali būti publikuojamos Impuls socialinės žiniasklaidos paskyrose, Internetiniame puslapyje.

Žiniasklaidos atstovai gali publikuoti Jūsų nuotraukas tik laikydamiesi jiems taikomų įstatymų reikalavimų, tačiau Impuls neatsako už žiniasklaidos atstovų veiksmus.

DALYVAVIMAS ATRANKOSE Į LAISVAS DARBO VIETAS

Duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Duomenų tvarkymo terminas Duomenų tvarkymo pagrindas Duomenų tvarkytojai
Atranka į laisvas darbo vietas Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją. Iki atrankos pabaigos BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas - sutikimas IĮ „Edrana Baltic“

TURTO IR ASMENŲ APSAUGA

Duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Duomenų tvarkymo terminas Duomenų tvarkymo pagrindas Duomenų tvarkytojai
Turto ir asmenų apsauga, siekiant užfiksuoti ir išlaikyti incidentų (turto sugadinimo, vagysčių, neteisėtų veiksmų, susižalojimo atvejų, nelaimingų atsitikimų ir pan.) įrodymus ir juos tirti Vaizdo duomenys 14 dienų BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas -

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimas

Duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Duomenų tvarkymo terminas Duomenų tvarkymo pagrindas Duomenų tvarkytojai
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimas Vardas, pavardė, telefono numeris 21 diena nuo apsilankymo BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas – teisinė prievolė -

Jeigu asmeniui, kuris lankėsi sporto klube tuo pačiu metu, kaip Jūs bus nustatytas COVID – 19 atvejis, Jūsų asmens duomenis perduosime Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui.

IMPULS SUTARČIŲ SU PARTNERIAIS VYKDYMAS

 

Duomenų tvarkymo tikslas

Tvarkomi asmens duomenys

Duomenų tvarkymo terminas

Duomenų tvarkymo pagrindas

Duomenų tvarkytojai

Sutarčių su tiekėjais vykdymas

Tiekėjų ar paslaugų teikėjų darbuotojų (fizinių ir juridinių asmenų) vardas, pavardė, telefonas, el. pašto adresas, susirašinėjimo turinys, data, kitus duomenis, susijusius su sutarties vykdymu.

Iki sutarties pabaigos, ir 10 metų po sutarties nutraukimo

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas - sutartis

Telia Lietuva, AB
Tele2, UAB

Sutarčių su treneriais vykdymas

Vardas, pavardė, gimimo data, informacija apie teistumą, gyvenamosios vietos adresas, nuotrauka, telefono numeris, e-paštas, išsilavinimas (mokymosi įstaigos, įgytas(-i) mokslinis(-iai) laipsnis(-iai)), honoraro dydis, kalbų mokėjimas bei kiti susiję įgūdžiai

Iki sutarties pabaigos, ir 10 metų po sutarties nutraukimo

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas - sutartis

IĮ „Edrana Baltic“

UŽKLAUSŲ, PRANEŠIMŲ, BEI SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

Duomenų tvarkymo tikslas

Tvarkomi asmens duomenys

Duomenų tvarkymo terminas

Duomenų tvarkymo pagrindas

Duomenų tvarkytojai

Užklausų naginėjimas el. paštu

Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas bei susirašinėjimo tekstas.

1 metai nuo užklausos išnagrinėjimo

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b ir a punktai - sutartis sutikimas.

-

Užklausų nagrinėjimas interneto svetainėje

elektroninio pašto adresą, pavardę, telefono numerį, vardą, lankomą Impuls sveikatingumo klubą, žinutę ar komentaro tekstą.

1 metai nuo užklausos išnagrinėjimo

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b ir a punktai - sutartis sutikimas.

 

Užklausų telefonu priėmimas

Telefono numeris iš kurio skambinate, telefoninio pokalbio įrašas, skambučio metaduomenys- trukmė, laikas

30 dienų

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b ir a punktai - sutartis sutikimas.

Telia Lietuva, AB
Tele2, UAB

Duomenų atskleidimas

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai, išskyrus atvejus, kai informacija gali būti perduodama Jums sutikus su trečiųjų šalių slapukais arba kitais atvejais, kai yra naudojamos trečiųjų šalių paslaugos, jos pateikiamos toliau Privatumo pranešime prie Trečiųjų šalių paslaugos skilties.

Privatumo pranešime nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti el. laišku privatumas@impuls, nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

Trečiosios šalies medžiaga ir trečiosios šalies svetainės

Mūsų Interneto svetainėje ir Programėlėje gali būti trečiųjų šalių pateikiama reklama. Tokios trečios šalys yra išimtinai atsakingos už tokios reklamos turinį ir privalo užtikrinti, kad jis atitiktų visus taikomus įstatymus bei norminius teisės aktus.

Lankytis trečiosios šalies svetainėje galite savo pačių rizika. Mes neprisiimame jokios tiesioginės ar netiesioginės atsakomybės nei už turinį, informacijos tikslumą ar nuomones, išreikštas tokiose svetainėse, nei už jose siūlomų prekių ir paslaugų kokybę.

Mūsų informacinėje medžiagoje gali būti informacijos, kurios šaltinis – trečiųjų šalių interneto svetainės. Medžiaga, paimta iš trečiosios šalies svetainės, bus atitinkamai pažymėta, be to, gali būti pateikiama nuoroda į pirminę interneto svetainę. Mes neprisiimame jokios atsakomybės nei už medžiagą, paimtą ar skelbiamą trečiosios šalies svetainėje, kuri yra pateikiama kaip nuoroda mūsų Jums skirtoje informacinėje medžiagoje, nei už tokios trečiosios šalies naudojamus asmens duomenis.

Slapukai

Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Sutikus su trečiųjų šalių slapukų naudojimu Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami trečiosioms valstybėms.

Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus, kurių detalų sąrašą rasite ČIA:

 

Slapuko pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas/ paskirtis

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Slapuko pobūdis (būtinas, analitinis, funkcinis)

_dc_gtm_UA-16365121-1

Slapukas, naudojamas svetainėse, kuriose įdiegtas Google Tag Manager, kad užkrautų kitas komandas ir kodus puslapyje. Gali būti laikomas būtinuoju slapuku, kadangi kitos funkcijos be jo gali neveikti korektiškai. Slapuko pavadinimas sudarytas iš unikalių skaičių, kurie identifikuoja susietą Google Analytics paskyrą.

Klientui apsilankius internetinėje svetainėje ir pasirinkus tam tikrą slapuko pobūdį

1 metai

funkcinis

_ga

Analitinis slapukas, kuris seka vartotojo veiksmus svetainėje: skaičiuoja lankytojų skaičių, sesijas ir pan.

Klientui apsilankius internetinėje svetainėje ir pasirinkus tam tikrą slapuko pobūdį

2 metus

analitinis

_gid

Analitinis slapukas, naudojamas kiekvieno aplankyto puslapio statistikai saugoti.

Klientui apsilankius internetinėje svetainėje ir pasirinkus tam tikrą slapuko pobūdį

24 val.

Analitinis

_fbp

Facebook slapukas, naudojamas reklaminiams pasiūlymams pristatyti - pvz trečiųjų šalių pasiūlymai realiuoju laiku.

Klientui apsilankius internetinėje svetainėje ir pasirinkus tam tikrą slapuko pobūdį

3 mėn.

analitinis

_gcl_au

Google AdSense slapukas, naudojamas reklamos efektyvumo eksperimentams svetainėse, naudojančiose šias paslaugas.

Klientui apsilankius internetinėje svetainėje ir pasirinkus tam tikrą slapuko pobūdį

3 mėn.

analitinis

uid

Adform slapukas, naudojamas reklaminių pasiūlymų pateikimui realiu laiku tikslinėms auditorijoms.

Klientui apsilankius internetinėje svetainėje ir pasirinkus tam tikrą slapuko pobūdį

2 mėn.

analitinis

IDE

Doubleclick slapukas, naudojamas pasiūlymų pateikimui

Klientui apsilankius internetinėje svetainėje ir pasirinkus tam tikrą slapuko pobūdį

1 mėn.

analitinis

fr

Facebook slapukas, naudojamas reklamai

Klientui apsilankius internetinėje svetainėje ir pasirinkus tam tikrą slapuko pobūdį

2 metai

analitinis

cookieconsent

tikrina vartotojo pasirinkimus/nustatymus

Klientui apsilankius internetinėje svetainėje ir pasirinkus tam tikrą slapuko pobūdį

9 val.

būtinas

laravel_session

tikrina vartotojo pasirinkimus svetainėje

Klientui apsilankius internetinėje svetainėje ir pasirinkus tam tikrą slapuko pobūdį

2 val.

analitinis/ funkcinis/ būtinas

_insp_slim

renka informaciją apie vartotojo veiklą naršant svetainėje ir naudojant svetainės funkcijas (vaizdo įrašus, formas, mygtukus ir kt.). Slapukas leidžia įvertinti naršymo patirtį ir nustatyti svetainės funkcionalumo trūkumus.

Klientui apsilankius internetinėje svetainėje ir pasirinkus tam tikrą slapuko pobūdį

1 metai

analitinis

_insp_norec_sess

renka informaciją apie vartotojo veiklą naršant svetainėje ir naudojant svetainės funkcijas (vaizdo įrašus, formas, mygtukus ir kt.). Slapukas leidžia įvertinti naršymo patirtį ir nustatyti svetainės funkcionalumo trūkumus.

Klientui apsilankius internetinėje svetainėje ir pasirinkus tam tikrą slapuko pobūdį

1 metai

analitinis

_insp_targlpt

renka informaciją apie vartotojo veiklą naršant svetainėje ir naudojant svetainės funkcijas (vaizdo įrašus, formas, mygtukus ir kt.). Slapukas leidžia įvertinti naršymo patirtį ir nustatyti svetainės funkcionalumo trūkumus.

Klientui apsilankius internetinėje svetainėje ir pasirinkus tam tikrą slapuko pobūdį

1 metai

analitinis

_insp_nv

renka informaciją apie vartotojo veiklą naršant svetainėje ir naudojant svetainės funkcijas (vaizdo įrašus, formas, mygtukus ir kt.). Slapukas leidžia įvertinti naršymo patirtį ir nustatyti svetainės funkcionalumo trūkumus.

Klientui apsilankius internetinėje svetainėje ir pasirinkus tam tikrą slapuko pobūdį

1 metai

analitinis

_insp_targlpu

renka informaciją apie vartotojo veiklą naršant svetainėje ir naudojant svetainės funkcijas (vaizdo įrašus, formas, mygtukus ir kt.). Slapukas leidžia įvertinti naršymo patirtį ir nustatyti svetainės funkcionalumo trūkumus.

Klientui apsilankius internetinėje svetainėje ir pasirinkus tam tikrą slapuko pobūdį

1 metai

analitinis

_insp_wid

renka informaciją apie vartotojo veiklą naršant svetainėje ir naudojant svetainės funkcijas (vaizdo įrašus, formas, mygtukus ir kt.). Slapukas leidžia įvertinti naršymo patirtį ir nustatyti svetainės funkcionalumo trūkumus.

Klientui apsilankius internetinėje svetainėje ir pasirinkus tam tikrą slapuko pobūdį

1 metai

analitinis

XSRF-TOKEN

 

Klientui apsilankius internetinėje svetainėje ir pasirinkus tam tikrą slapuko pobūdį

   

Trečiųjų šalių paslaugos

Interneto svetainėje pateikiama svetainės „YouTube“ vaizdo įrašų. Paslaugos teikėjas „YouTube“ kontroliuoja visą informaciją, surinktą asmenims peržiūrint jam priklausantį turinį. Paslaugų teikėjo „YouTube“ privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/.

Socialinės žiniasklaidos priemonės

Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime šias paskyras:

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Jūsų interneto paskyros saugumas

Registruotis ir susikurti paskyrą Interneto Svetainėje galite, jei Jums yra 18 metų. Visa informacija, kurią Impuls pateikiate tapdami registruotais Klientais, bus laikoma ir saugoma Kliento sutikimu, vadovaujantis Privatumo pranešimo sąlygomis. Jei, mūsų pagrįsta nuomone, Jūs pažeidėte bet kurią mūsų Privatumo pranešimo nuostatų, mes turime teisę bet kada užblokuoti Kliento paskyrą. Jei žinote ar įtariate, kad pašalinis asmuo sužinojo jūsų registracijos vardą ar slaptažodį, privalote kuo greičiau mums apie tai pranešti elektroniniu paštu: privatumas@impuls.lt

Jūsų teisės

Jūs turite tam tikrų teisių savo asmens duomenų atžvilgiu, taigi šiame skyriuje suteikiame daugiau informacijos apie tokias teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šiuo el. pašto adresu: privatumas@impuls.lt

Impuls nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Impuls LTU atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

Papildomos teisės

Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus su skundu el. pašto adresu privatumas@impuls.lt. Mes Jus užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą mes susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą. Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, informuojame, kad galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktai www.ada.lt).

Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir pateikiamų duomenų konfidencialumą bei už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie mūsų Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims. Jei mūsų Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės ir (ar) Programėlės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti apie tai mus paštu, telefonu, faksu ar elektroniniu paštu.

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas apie tai mus elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

Privatumo pranešimo pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šį Privatumo pranešimą. Toks atnaujintas ar pakeistas Privatumo pranešimas įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktualaus Privatumo pranešimo versija.

Atnaujinę Privatumo pranešimą, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje. Jei prisijungiate prie Internetinės svetainės ir (ar) Programėlės po tokio pranešimo paskelbimo, Jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Galite pasižiūrėti į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo pranešimas atnaujintas paskutinį kartą.


Paskutinis Privatumo pranešimo atnaujinimas buvo atliktas 2022-08-30.

Nuoroda į senesnę versiją: https://www.impuls.lt/blogas/naujienos/atnaujintas-privatumo-pranesimas