Privatumo pranešimas

Ką reiškia šis Privatumo pranešimas?

Šis privatumo pranešimas (toliau - Privatumo pranešimas) apibrėžia ne tik sąlygas, kurių privalo laikytis visi interneto svetainės impuls.lt (toliau - Interneto svetainė) lankytojai, mobiliosios programėlės Impuls, kurią galima atsisiųsti iš „iTunes“ ir „Google Play“ (toliau - Programėlė) naudotojai, UAB „Impuls LTU“ (toliau - Impuls) paslaugų gavėjai, asmenys atlikę aktyvius veiksmus Impuls socialinės žiniasklaidos paskyrose, asmenys sutikę gauti Impuls rinkodaros medžiagą, asmenys, dalyvaujantys Impuls renginiuose, kandidatai dalyvaujantys Impuls atrankose, treneriai, partnerių/tiekėjų darbuotojai (toliau – Klientai), bet ir numato pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles, kurių privaloma laikytis Klientams.

Apie Impuls

UAB „Impuls LTU“, juridinio asmens kodas 302632507, buveinė adresu Kareivių g. 14, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugojami LR Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale. Kontaktai asmens duomenų klausimais: el. paštas privatumas@impuls.lt.

Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Impuls apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Kliento vardą, pavardę, adresą, IP adresą, kurią apie Klientus Impuls renka dėl šiame Privatumo pranešime ar atskirame Kliento sutikime ar susitarime su Impuls nurodytų tikslų.

Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Klientų asmeninę informaciją, su kuria Impuls susipažįsta Klientui susisiekus su Impuls socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus Impuls socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.

Asmens duomenys, tvarkomi teikiant paslaugas

Duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Duomenų tvarkymo terminas Duomenų tvarkymo pagrindas
Sutarties sudarymas, paslaugų pardavimas ir teikimas Vardas, pavardė, gimimo data, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, su pirkimu susijusi informacija (pirkimo data, paslaugos aprašymas, prekė, kaina, kiekis, mokėjimo būdas, suteikta nuolaida), darbovietė; tėvų (jei paslaugų gavėjas nepilnametis asmuo) vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, el. pašto adresas, telefono numeris, kortelės numeris, abonemento tipas, trukmė, pobūdis, padaliniai, kuriuose teikiamos paslaugos, apsilankymų skaičius, likusių apsilankymų skaičius, data, abonemento galiojimo data, sąskaita – faktūra ir joje nurodyti duomenys, kliento prašymai, IP adresas (kai sutartis sudaroma internetu), informacija apie prekių grąžinimą ar sutarties, sudarytos elektroninių ryšių priemonėmis atsisakymą. Sutarčių sudarymą patvirtinantys dokumentai saugomi 10 metų nuo sutarties pasibaigimo dienos.
Kliento paskyros duomenys 5 metai nuo kliento paskutinio prisijungimo prie kliento paskyros arba kliento paskutinio pirkimo dienos.
Kiti duomenys - 5 metai nuo paskutinio pirkimo dienos.
Sutarties vykdymas
  Šie duomenys yra būtini, jų nepateikus, negalėsime Jums tinkamai suteikti paslaugų.    
  Kai paslauga teikiama vaikui – informacija apie vaiko sveikatą (paslaugų teikėjui keliami reikalavimai, susiję su vaikų sveikata).
Be šios informacijos Impuls negalės priimti vaikų sportuoti.
Iki narystės pabaigos. Sutarties vykdymas ir būtinybė tvarkyti duomenis dėl svarbaus viešojo intereso priežasčių.
Narystės pratęsimas Gydytojo pažyma apie ligą, pažyma apie karo tarnybą, pažyma apie nėštumą.
Šių duomenų pateikimas nėra privalomas ir Jūs galite pasirinkti teikti duomenis ar ne, tačiau jų pateikus, negalėsite pasinaudoti paslaugų sutartyje numatyta privilegija prasitęsti narystės galiojimą.
Iki narystės pabaigos. Sutikimas
Užkrečiamųjų ligų plitimo prevencija ir galimybės sportuoti įvertinimas Sveikatos pažyma (šis dokumentas yra svarbus, siekiant užtikrinti visų Klientų interesus ir užkirsti kelią užkrečiamų ligų plitimui, taip pat gauti informacijos apie Jūsų galimybę sportuoti).
Šių duomenų pateikimas nėra privalomas ir Jūs galite pasirinkti teikti duomenis ar ne.
Kliento narystės galiojimo laikotarpis ir viena diena po jo pasibaigimo. Vienkartinio apsilankymo atveju – viena diena po apsilankymo. Sutikimas
Paslaugų teikimas, naudojantis Programėle Vardas, pavardė, klubas (galima pasirinkti lankomumo skaičių, registruotis į treniruotes). Šie duomenys nėra būtini sutarties vykdymui. Programėlė skirta Jūsų patogumui. 5 metai nuo kliento paskutinio prisijungimo.  Sutikimas
Personalizuotos įvadinės treniruočių programos sudarymas Vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, lytis, siekiamas tikslas, Impuls sveikatingumo klubas, kuriame bus lankomasi (privalomi duomenys).  Nesaugoma. Sutikimas
  Amžius, svoris, ūgis, kiek kartų per dieną maitinamasi, kiek valandų miegama, ligos, kuriomis sirgo Klientas (pažymima sąraše) (duomenys renkami tik esant Jūsų sutikimui, kurių nepateikus sudaryta programa gali neatitikti Jūsų fizinės būklės)   Sutikimas
 

Klientų identifikavimo, patenkant į Impuls sveikatingumo klubus tikslas

(Sutartyje reikalaujama, kad klientas pasirinktų vieną iš identifikavimosi patenkant į sveikatingumo klubus būdų savo nuožiūra. Jei nepateiksite asmens tapatybės dokumento arba neleisite daryti Jūsų fotonuotraukos arba nepateiksite savo piršto atspaudo, negalėsime Jūsų identifikuoti).

Elektroninio pašto adresas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), pavardė, telefono numeris, vardas, asmens tapatybės dokumentas (tik parodomas, jei asmuo nesutiko būti identifikuojamas kitu būdu). Narystės galiojimo laikotarpis Sutartis
  Kliento (sulaukusio 18 m.) piršto atspaudo neatkuriamo modelio duomenys, asmens nuotrauka (jei piršto atspaudo modelis nepateikiamas).
(Impuls naudoja UAB „nSoft“ tiekiamus pirštų atspaudų skaitytuvus ir programinę įrangą. Jūsų biometriniai duomenys yra saugūs, nes pirštų atspaudų skaitytuvas nuskaito tik tam tikrus Jūsų piršto atspaudo fragmentus, nesaugodamas Jūsų piršto atspaudo atvaizdo, ir algoritmo pagalba paverčia juos į skaičių kodą).
Sutikimas
Skolų administravimas Vardas, pavardė, gimimo data, el. pašto adresas, telefono numeris, įsiskolinimo suma, įsiskolinimo susidarymo aplinkybės, skolos padengimo aplinkybės. Iki visiško įsiskolinimo padengimo ir 10 metų pasibaigus šiam laikotarpiui. Sutarties vykdymas

Duomenis apie Jus mes galime gauti ir iš Jūsų darbdavių, jei Jūs esate galutinis paslaugos gavėjas, bet sutartis sudaryta tarp Impuls ir Jūsų darbdavio.

Tiesioginė rinkodara

Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir yra išreiškę norą gauti informaciją apie Impuls siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu, SMS žinutėmis) siųsime pasiūlymus dėl Impuls paslaugų teikimo ar prekių pardavimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, kviesime dalyvauti pardavimų skatinimo akcijose, teirausimės nuomonės apie suteiktas paslaugas, pranešime apie Impuls sveikatingumo klubų naujienas, paslaugų teikimo tvarką.

Tiesioginės rinkodaros tikslu Impuls tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gimimo datą (privalomi duomenys, be kurių negalėsime Jums siųsti tiesioginės rinkodaros parnešimų); duomenis, patvirtinančius teisę dalyvauti reklaminėse akcijose, reklaminių akcijų sąlygų išpildymą patvirtinantys dokumentai, laimėtojo gyvenamosios vietos adresas (privalomi, kai dalyvaujama akcijose); adresą, lytį, šeimyninę padėtį, darbovietę, vaikų skaičių (duomenys pateikiami Jūsų nuožiūra).

Esant Jūsų sutikimui asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais yra perduodami Impuls grupės įmonėms Latvijoje ir Estijoje bei Gym LT, UAB.

Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 1 metus po sutikimo gavimo, o po to ištrinami. Kai organizuojama loterija – duomenys tvarkomi kol bus išaiškintas laimėtojas, o laimėtojo duomenys – 5 metus po laimėjimo.

Jei esate mūsų Klientas ir nepareiškėte prieštaravimo dėl Impuls tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, mes Jums el. paštu siųsime pranešimus dėl prekių ar paslaugų, kurios yra panašios į Jums teikiamas paslaugas ar perkamas prekes.

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis el. paštu privatumas@impuls.lt.

Jei Jums yra 14 metų, Jūs patys galite išreikšti sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, tačiau, jei Jums dar nėra 14 metų, prašysime Jūsų tėvų sutikimo. Tokiu atveju prašysime Jūsų nurodyti Jūsų tėvų ar globėjų vardą, pavardę ir el. pašto adresą, kuriems išsiūsime paklausimą dėl minėto sutikimo. Šiame punkte įvardinti asmens duomenys bus tvarkomi Impuls 1 metus po sutikimo gavimo, o po to ištrinami.

Tiesioginės rinkodaros tikslais Jūsų duomenys yra perduodami šioms bendrai įmonių grupei priklausančioms įmonėms:

Įmonės pavadinimas Duomenys Pagrindas Kiek laiko saugomi
duomenys
Duomenų apsaugos pareigūnas
ir jo kontaktai
Impuls LTU, UAB Kliento vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris Sutikimas 1 metai nuo sutikimo gavimo privatumas@impuls.lt

Jūsų el. pašto adresas bei telefonas yra teikiami socialinės žiniasklaidos tinklams „Facebook“ ir „LinkedIn“, kad Jums būtų rodoma Impuls reklama.

Susisiekite su mumis

Interneto svetainėje pateikta keletas būdų, kaip galite susisiekti su Impuls. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Norėdami susisiekti su mumis Interneto svetainėje mums pateiksite elektroninio pašto adresą, pavardę, telefono numerį, vardą, lankomą Impuls sveikatingumo klubą, žinutę ar komentaro tekstą.

Jei su mumis susisieksite el. paštu, mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą bei susirašinėjimo tekstą.

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant pasirengti sutarties vykdymui ar atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su jumis nebus įmanoma susisiekti.

Atkreipkite dėmesį, kad svetainėje taip pat gali būti naudojama el. laiškų stebėjimo ar blokavimo programinė įranga, ir Jūs privalote užtikrinti, kad Jūsų siunčiamuose laiškuose nebūtų neteisėto turinio.

Susirašinėjimas saugomas vienerius metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo pranešime ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

Jei su mumis susisiekiate telefonu, Jums sutikus, pokalbis bus įrašomas, nesutikus prašome Jūsų naudotis kitomis komunikavimo priemonėmis. Pokalbių įrašai daromi siekiant užtikrinti kokybišką asmenų konsultavimą bei objektyvų skundų ar ginčų išnagrinėjimą. Įrašant pokalbį išsaugomi tokie jūsų duomenys: telefono numeris iš kurio skambinate, telefoninio pokalbio įrašas. Tokia informacija saugoma 30 dienų, po to sunaikinama.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Neužmirškite pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

Interneto svetainių lankytojai

Registruotis ir susikurti paskyrą Interneto Svetainėje galite, jei Jums yra 18 metų. Visa informacija, kurią Impuls pateikiate tapdami registruotais Klientais, bus laikoma ir saugoma Kliento sutikimu, vadovaujantis Privatumo pranešimo sąlygomis. Jei, mūsų pagrįsta nuomone, Jūs pažeidėte bet kurią mūsų Privatumo pranešimo nuostatų, mes turime teisę bet kada užblokuoti Kliento paskyrą. Jei žinote ar įtariate, kad pašalinis asmuo sužinojo jūsų registracijos vardą ar slaptažodį, privalote kuo greičiau mums apie tai pranešti elektroniniu paštu: privatumas@impuls.lt

Slapukai

Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.

Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus, kurių detalų sąrašą rasite ČIA:

Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas / paskirtis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Slapuko pobūdis (būtinas, analitinis, funkcinis)
_dc_gtm_UA-16365121-1 Slapukas, naudojamas svetainėse, kuriose įdiegtas Google Tag Manager, kad užkrautų kitas komandas ir kodus puslapyje. Gali būti laikomas būtinuoju slapuku, kadangi kitos funkcijos be jo gali neveikti korektiškai. Slapuko pavadinimas sudarytas iš unikalių skaičių, kurie identifikuoja susietą Google Analytics paskyrą. Klientui apsilankius Internetinėje svetainėje 1 metai funkcinis
_ga Analitinis slapukas, kuris seka vartotojo veiksmus svetainėje: skaičiuoja lankytojų skaičių, sesijas ir pan.  Klientui apsilankius internetinėje svetainėje 2 metus  analitinis
_gid Analitinis slapukas, naudojamas kiekvieno aplankyto puslapio statistikai saugoti.  Klientui apsilankius Internetinėje svetainėje 24 val.  analitinis
_fbp Facebook slapukas, naudojamas reklaminiams pasiūlymams pristatyti - pvz trečiųjų šalių pasiūlymai realiuoju laiku. Klientui apsilankius Internetinėje svetainėje  3 mėn. analitinis 
_gcl_au Google AdSense slapukas, naudojamas reklamos efektyvumo eksperimentams svetainėse, naudojančiose šias paslaugas. Klientui apsilankius Internetinėje svetainėje 3 mėn.  analitinis
uid Adform slapukas, naudojamas reklaminių pasiūlymų pateikimui realiu laiku tikslinėms auditorijoms. Klientui apsilankius Internetinėje svetainėje 2 mėn.  analitinis 
IDE Doubleclick slapukas, naudojamas pasiūlymų pateikimui Klientui apsilankius Internetinėje svetainėje 1 mėn.  analitinis
fr Facebook slapukas, naudojamas reklamai Klientui apsilankius Internetinėje svetainėje 2 metai analitinis
cookieconsent tikrina vartotojo pasirinkimus/ nustatymus Klientui apsilankius internetinėje svetainėje 9 val. būtinas
laravel_session tikrina vartotojo pasirinkimus svetainėje Klientui atlikus pasirinkimus svetainėje 2 val analitinis/ funkcinis/ būtinas

Trečiųjų šalių paslaugos

Interneto svetainėje pateikiama svetainės „YouTube“ vaizdo įrašų. Paslaugos teikėjas „YouTube“ kontroliuoja visą informaciją, surinktą asmenims peržiūrint jam priklausantį turinį. Paslaugų teikėjo „YouTube“ privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/.

Socialinės žiniasklaidos priemonės

Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime šias paskyras:

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Dalyvavimas Impuls renginiuose

Jums sutikus, Jūsų dalyvavimo faktas, vardas, pavardė ir nuotrauka ar video medžiaga bus naudojami pranešant visuomenei apie Impuls renginius bei skatinant Impuls žinomumą. Mes pasižadame tokių nuotraukų naudojimu nepažeisti Jūsų garbės ir orumo. Jūsų nuotraukos Jūsų sutikimu gali būti publikuojamos Impuls socialinės žiniasklaidos paskyrose, Internetiniame puslapyje.

Žiniasklaidos atstovai gali publikuoti Jūsų nuotraukas tik laikydamiesi jiems taikomų įstatymų reikalavimų, tačiau Impuls neatsako už žiniasklaidos atstovų veiksmus.

Nuotraukos bus publikuojamos ir saugomos trejus metus po renginio, išskyrus įstatymų leidžiamas išimtis.

Dalyvavimas atrankose

Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą.

Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus šiai darbo atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.

Turto ir asmenų apsauga

Siekiant apsaugoti Klientų, lankytojų, darbuotojų saugumą, Klientų, lankytojų, darbuotojų ir Impuls turtą, siekiant užfiksuoti ir išlaikyti incidentų (turto sugadinimo, vagysčių, neteisėtų veiksmų, susižalojimo atvejų, nelaimingų atsitikimų ir pan.) įrodymus ir juos tirti, Impuls tvarko vaizdo duomenis, jų įrašymo datą. Šie duomenys tvarkomi 14 dienų nuo jų surinkimo Impuls teisėto intereso pagrindu.

Impuls sutarčių su partneriais vykdymas

Impuls tvarko savo tiekėjų ar paslaugų teikėjų (juridinių asmenų) darbuotojų ir tiekėjų ar paslaugų teikėjų (fizinių asmenų) asmens duomenis, siekiant įvykdyti sutartį, sudarytą tarp Impuls ir paslaugų teikėjo. Impuls tvarkys tokius Jūsų duomenis: vardas, pavardė, telefonas, el. pašto adresas, susirašinėjimo turinys, data, kitus duomenis, susijusius su sutarties vykdymu.

Kai tvarkomi Impuls paslaugų teikėjo ar tiekėjo darbuotojų duomenys, duomenų tvarkymo pagrindas yra Impuls teisėtas interesas.

Jei esate treneris ir teiksite paslaugas Impuls, mes tvarkysime tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, informacija apie teistumą, gyvenamosios vietos adresas, nuotrauka, telefono numeris, e-paštas, išsilavinimas (mokymosi įstaigos, įgytas(-i) mokslinis(-iai) laipsnis(-iai)), honoraro dydis, kalbų mokėjimas bei kiti susiję įgūdžiai. Šiuos duomenis tvarkysime sutarties vykdymo arba sutikimo pagrindu, kurį išreikšite pateikdami duomenis.

Jei Jūs teikiate paslaugas, kaip fizinis asmuo, Impuls Jūsų duomenis tvarkys sutarties vykdymo pagrindu.

Šiame punkte nurodyti asmens duomenys tvarkomi tol kol tęsiasi sutartis. Jei asmens duomenys yra nurodyti sutartyse, duomenys saugomi 10 metų nuo sutarties pasibaigimo dienos.

Duomenų atskleidimas

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, paslaugų tiekėjams ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šiame Privatumo pranešime.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai.

Išskyrus kaip numatyta šioje Privatumo pranešime, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

Privatumo pranešime nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti el. laišku privatumas@impuls, nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

Trečiosios šalies medžiaga ir trečiosios šalies svetainės

Mūsų Interneto svetainėje ir Programėlėje gali būti trečiųjų šalių pateikiama reklama. Tokios trečios šalys yra išimtinai atsakingos už tokios reklamos turinį ir privalo užtikrinti, kad jis atitiktų visus taikomus įstatymus bei norminius teisės aktus.

Lankytis trečiosios šalies svetainėje galite savo pačių rizika. Mes neprisiimame jokios tiesioginės ar netiesioginės atsakomybės nei už turinį, informacijos tikslumą ar nuomones, išreikštas tokiose svetainėse, nei už jose siūlomų prekių ir paslaugų kokybę.

Mūsų informacinėje medžiagoje gali būti informacijos, kurios šaltinis – trečiųjų šalių interneto svetainės. Medžiaga, paimta iš trečiosios šalies svetainės, bus atitinkamai pažymėta, be to, gali būti pateikiama nuoroda į pirminę interneto svetainę. Mes neprisiimame jokios atsakomybės nei už medžiagą, paimtą ar skelbiamą trečiosios šalies svetainėje, kuri yra pateikiama kaip nuoroda mūsų Jums skirtoje informacinėje medžiagoje, nei už tokios trečiosios šalies naudojamus asmens duomenis.

Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Jūsų teisės

Jūs turite tam tikrų teisių savo asmens duomenų atžvilgiu, taigi šiame skyriuje suteikiame daugiau informacijos apie tokias teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šiuo el. pašto adresu: privatumas@impuls.lt

Impuls nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Impuls LTU atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus su skundu el. pašto adresu privatumas@impuls.lt. Mes Jus užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą mes susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.
Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, informuojame, kad galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktai www.ada.lt).

Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir pateikiamų duomenų konfidencialumą bei už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie mūsų Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims. Jei mūsų Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės ir (ar) Programėlės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti apie tai mus paštu, telefonu, faksu ar elektroniniu paštu.

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas apie tai mus elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

Privatumo pranešimo pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šį Privatumo pranešimą. Toks atnaujintas ar pakeistas Privatumo pranešimas įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktualaus Privatumo pranešimo versija.

Atnaujinę Privatumo pranešimą, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje. Jei prisijungiate prie Internetinės svetainės ir (ar) Programėlės po tokio pranešimo paskelbimo, Jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Galite pasižiūrėti į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo pranešimas atnaujintas paskutinį kartą.

Paskutinis Privatumo pranešimo atnaujinimas buvo atliktas 2019-02-27.