IMPULS PRIVATUMO POLITIKA

Patvirtinta Generalinės Direktorės Gretos Radzevičienės

2024 m. birželio 27d. Įsakymu Nr. 2024/06-27

Privatumo politika

Ką reiškia šis Privatumo pranešimas?

Šis privatumo pranešimas (toliau – Privatumo pranešimas) apibrėžia ne tik sąlygas, kurių privalo laikytis visi interneto svetainės impuls.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojai, mobiliosios programėlės Impuls, kurią galima atsisiųsti iš „iTunes“ ir „Google Play“ (toliau – Programėlė) naudotojai, UAB „Impuls LTU“ (toliau – Impuls) paslaugų gavėjai, asmenys atlikę aktyvius veiksmus Impuls socialinės žiniasklaidos paskyrose, asmenys sutikę gauti Impuls rinkodaros medžiagą, asmenys, dalyvaujantys Impuls renginiuose, kandidatai dalyvaujantys Impuls atrankose, treneriai, partnerių/tiekėjų darbuotojai (toliau – Klientai), bet ir numato pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles, kurių privaloma laikytis Klientams.

Apie Impuls

UAB „Impuls LTU“ (toliau – Impuls, Bendrovė), juridinio asmens kodas 302632507, buveinė adresu Kareivių g. 14, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugojami LR Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale. Kontaktai asmens duomenų klausimais: el. paštas privatumas@impuls.lt.

Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Impuls apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Kliento vardą, pavardę, adresą, IP adresą, kurią apie Klientus Impuls renka dėl šiame Privatumo pranešime ar atskirame Kliento sutikime ar susitarime su Impuls nurodytų tikslų.

Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Klientų asmeninę informaciją, su kuria Impuls susipažįsta Klientui susisiekus su Impuls socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus Impuls socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.

Kaip renkame jūsų duomenis?

Kaip surenkame jūsų duomenis priklauso nuo paslaugų, kurias mes jums teikiame ar nuo mūsų bendradarbiavimo pobūdžio.

Impuls tvarko duomenis:

 • Gautus tiesiai iš duomenų subjekto (Jūsų), pvz. kai atsiunčiate mums užklausas ar pranešimus nurodytais kontaktais, pasirašote su mumis bendradarbiavimo sutartis, ar atsiunčiate mums savo gyvenimo aprašymą kandidatuojant į laisvas darbo vietas, pildote anketas, registruojatės mūsų interneto puslapiuose ar organizuojamose akcijose;
 • kurie yra generuojami, kai Jūs naudojatės mūsų paslaugomis, pvz., kai naudojatės mūsų tinklu ir paslaugomis, t. y. skambinate telefonu, siunčiate trumpąją žinutę (SMS), naršote internete, lankotės mūsų interneto svetainėse ir pan.;
 • kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pvz., esant pagrindui, iš kitų įstaigų ar bendrovių t. y. bankų, viešai prieinamų registrų, draudimo bendrovių, taip pat iš Jūsų darbdavio, jeigu jis sudaro sutartį dėl paslaugų Jums teikimo ir kt.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

IMPULS PASLAUGŲ TEIKIMAS KLIENTAMS

Duomenų tvarkymo tikslasTvarkomi asmens duomenysDuomenų tvarkymo terminasDuomenų tvarkymo pagrindasDuomenų tvarkytojai
Sutarties sudarymas, paslaugų pardavimas ir teikimasVardas, pavardė, gimimo data, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, su pirkimu susijusi informacija (pirkimo data, paslaugos aprašymas, prekė, kaina, kiekis, mokėjimo būdas, suteikta nuolaida), darbovietė; tėvų (jei paslaugų gavėjas nepilnametis asmuo) vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, el. pašto adresas, telefono numeris, kortelės numeris, abonemento tipas, trukmė, pobūdis, padaliniai, kuriuose teikiamos paslaugos, apsilankymų skaičius, likusių apsilankymų skaičius, data, abonemento galiojimo data, sąskaita – faktūra ir joje nurodyti duomenys, kliento prašymai, IP adresas (kai sutartis sudaroma internetu), informacija apie prekių grąžinimą ar sutarties, sudarytos elektroninių ryšių priemonėmis atsisakymą.Sutarčių sudarymą patvirtinantys dokumentai saugomi 10 metų nuo sutarties pasibaigimo dienos.
Kliento paskyros duomenys saugomi 5 metus nuo kliento paskutinio prisijungimo prie kliento paskyros arba kliento paskutinio pirkimo dienos.
Kiti duomenys – 5 metai nuo paskutinio pirkimo dienos.
BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – sutartis   BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas teikti Jums paslaugas (kai duomenys gaunami iš darbdavio)Telia Lietuva, AB,
Baltnetos Komunikacijos, UAB, Via Media UAB,
UAB „Creative Partner“, Synopticom, UAB, Pagritis, UAB, Paysera LT,UAB Dokobit, UAB
Paslaugų teikimas, naudojantis ProgramėleVardas, pavardė, klubas (galima pasirinkti lankomumo skaičių, registruotis į treniruotes). Šie duomenys nėra būtini sutarties vykdymui. Programėlė skirta Jūsų patogumui.Programėlės naudojimo laikotarpis ir 5 metai nuo kliento paskutinio prisijungimo. BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas – sutikimasTelia Lietuva, AB,
UAB „nSoft“
UAB „Creative Partner“
Klientų identifikavimo, patenkant į Impuls sveikatingumo klubus tikslasIdentifikuojant piršto atspaudu: kliento (sulaukusio 18 m.) piršto atspaudo neatkuriamo modelio duomenys.Narystės galiojimo laikotarpisBDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – sutartis
Skolų administravimasVardas, pavardė, gimimo data, el. pašto adresas, telefono numeris, įsiskolinimo suma, įsiskolinimo susidarymo aplinkybės, skolos padengimo aplinkybės.Iki visiško įsiskolinimo padengimo ir 10 metų pasibaigus šiam laikotarpiui.BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesasUAB „Legal Balance“
Išėjimo priežastis nutraukiant Impuls narystęVardas, pavardė, el.paštas, telefono numeris, išėjimo priežastis2 metai po sutarties nutraukimoBDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas – sutikimas          _

Duomenis apie Jus mes galime gauti ir iš Jūsų darbdavių, jei Jūs esate galutinis paslaugos gavėjas, bet sutartis sudaryta tarp Impuls ir Jūsų darbdavio.

TIESIOGINĖ RINKODARA

Duomenų tvarkymo tikslasTvarkomi asmens duomenysDuomenų tvarkymo terminasDuomenų tvarkymo pagrindasDuomenų tvarkytojai
Pasiūlymų, naujienlaiškių ir reklamų  siuntimas klientams ir kitiems suinteresuotiems asmenims SMS ir el. paštuVardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, (privalomi duomenys, be kurių negalėsime Jums siųsti tiesioginės rinkodaros parnešimų)Esant mūsų klientu ir du metai po sutarties nutraukimoĮsigydami narystę tampate mūsų klientu, todėl remiantis Elektroninių ryšių įstatymo ERĮ 81 str. 2 dalimi turime teisę Jūsų pateiktu elektroniniu paštu siųsti naujienlaiškius apie panašias į įsigytas prekes ir paslaugas. Norime paminėti, jog turint prieštaravimų, naujienlaiškių galite atsisakyti pažymėdami vieną iš varnelių žemiau arba bet kuriuo metu paspausdami unsubscribe mygtuką gauto naujienlaiškio apačioje.Telia Lietuva, AB


Loterijų ir žaidimų organizavimasFotonuotraukos, video medžiaga, kai būtina dalyvaujant loterijose ar žaidimuose Laimėtojo gyvenamosios vietos adresaski tol, kol bus išsiaiškintas laimėtojas, o laimėtojo duomenis -1 metus po laimėjimoBDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas – sutikimas

Tiesioginės rinkodaros tikslu šiame punkte įvardintus asmens duomenis tvarkome kartu su Lemon Gym (Gym LT, UAB, juridinio asmens kodas 303472404, buveinė adresu Kareivių g. 14, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale. Kontaktai asmens duomenų klausimais: el. Paštas privatumas@impuls.lt Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai privatumas@impuls.lt), kaip bendri asmens duomenų valdytojai.

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, atšaukę duotą sutikimą savo Impuls paskyroje https://www.impuls.lt/nario-zona/sutikimai arba susisiekdami su mumis el. paštu privatumas@impuls.lt Jei Jums yra 14 metų, Jūs patys galite išreikšti sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, tačiau, jei Jums dar nėra 14 metų, prašysime Jūsų tėvų sutikimo. Tokiu atveju prašysime Jūsų nurodyti Jūsų tėvų ar globėjų vardą, pavardę ir el. pašto adresą, kuriems išsiūsime paklausimą dėl minėto sutikimo. Šiame punkte įvardinti asmens duomenys bus tvarkomi Impuls 1 metus po sutikimo gavimo, o po to ištrinami.

Jei esate mūsų klientas ir nepareiškėte prieštaravimo dėl Impuls tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, mes Jums el. paštu teisėto intereso pagrindu siųsime pranešimus dėl prekių ar paslaugų, kurios yra panašios į Jums teikiamas paslaugas ar perkamas prekes.

Jūsų  el. pašto adresas bei telefonas yra teikiami socialinės žiniasklaidos tinklams „Facebook“ ir „LinkedIn“, kad Jums būtų rodoma Impuls reklama.

ASMENINIAI PASIŪLYMAI

Duomenų tvarkymo tikslasTvarkomi asmens duomenysDuomenų tvarkymo terminasDuomenų tvarkymo pagrindasDuomenų tvarkytojai
Personalizuotų pasiūlymų, parengtų pagal kliento duomenų analizę, pateikimasVardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, apsilankymų sporto klube dažnumas, pasirinkta narystė1 metai po sutikimo gavimoBDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas – sutikimas_

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti asmeninius pasiūlymus, atšaukę duotą sutikimą savo Impuls paskyroje https://www.impuls.lt/nario-zona/sutikimai arba susisiekdami su mumis el. paštu privatumas@impuls.lt 

DALYVAVIMAS IMPULS RENGINIUOSE

Duomenų tvarkymo tikslasTvarkomi asmens duomenysDuomenų tvarkymo terminasDuomenų tvarkymo pagrindasDuomenų tvarkytojai
Informacijos iš Impuls organizuojamų renginių viešinimas, pranešant visuomenei apie Impuls renginius bei skatinant Impuls žinomumą.Jūsų dalyvavimo faktas, vardas, pavardė ir nuotrauka ar video medžiaga.3 metai po dalyvavimo renginyjeBDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas

Jūsų nuotraukos Jūsų sutikimu gali būti publikuojamos Impuls socialinės žiniasklaidos paskyrose, Internetiniame puslapyje.

Žiniasklaidos atstovai gali publikuoti Jūsų nuotraukas tik laikydamiesi jiems taikomų įstatymų reikalavimų, tačiau Impuls neatsako už žiniasklaidos atstovų veiksmus.

DALYVAVIMAS ATRANKOSE Į LAISVAS DARBO VIETAS

Duomenų tvarkymo tikslasTvarkomi asmens duomenysDuomenų tvarkymo terminasDuomenų tvarkymo pagrindasDuomenų tvarkytojai
Atranka į laisvas darbo vietasJūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją.Iki atrankos pabaigosBDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas – sutikimasUAB „Diginet LTU“, Alma Career Lithuania, UAB

TURTO IR ASMENŲ APSAUGA

Duomenų tvarkymo tikslasTvarkomi asmens duomenysDuomenų tvarkymo terminasDuomenų tvarkymo pagrindasDuomenų tvarkytojai
Turto ir asmenų apsauga, siekiant užfiksuoti ir išlaikyti incidentų (turto sugadinimo, vagysčių, neteisėtų veiksmų, susižalojimo atvejų, nelaimingų atsitikimų ir pan.) įrodymus ir juos tirtiVaizdo duomenys14 dienųBDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas

IMPULS SUTARČIŲ SU PARTNERIAIS VYKDYMAS

Duomenų tvarkymo tikslasTvarkomi asmens duomenysDuomenų tvarkymo terminasDuomenų tvarkymo pagrindasDuomenų tvarkytojai
Sutarčių su tiekėjais vykdymasTiekėjų ar paslaugų teikėjų darbuotojų (fizinių ir juridinių asmenų) vardas, pavardė, telefonas, el. pašto adresas, susirašinėjimo turinys, data, kitus duomenis, susijusius su sutarties vykdymu.Iki sutarties pabaigos, ir 10 metų po sutarties nutraukimoBDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – sutartisTelia Lietuva, AB

Sutarčių su treneriais vykdymasVardas, pavardė, gimimo data, informacija apie teistumą, gyvenamosios vietos adresas, nuotrauka, telefono numeris, e-paštas, išsilavinimas (mokymosi įstaigos, įgytas(-i) mokslinis(-iai) laipsnis(-iai)), honoraro dydis, kalbų mokėjimas bei kiti susiję įgūdžiaiIki sutarties pabaigos, ir 10 metų po sutarties nutraukimoBDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – sutartisBSS IT, UAB

UŽKLAUSŲ, PRANEŠIMŲ, BEI SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

Duomenų tvarkymo tikslasTvarkomi asmens duomenysDuomenų tvarkymo terminasDuomenų tvarkymo pagrindasDuomenų tvarkytojai
Užklausų naginėjimas el. paštuJūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas bei susirašinėjimo tekstas.1 metai nuo užklausos išnagrinėjimoBDAR 6 straipsnio 1 dalies b ir a punktai – sutartis sutikimas.
Užklausų nagrinėjimas interneto svetainėjeelektroninio pašto adresą, pavardę, telefono numerį, vardą, lankomą Impuls sveikatingumo klubą, žinutę ar komentaro tekstą.1 metai nuo užklausos išnagrinėjimoBDAR 6 straipsnio 1 dalies b ir a punktai – sutartis sutikimas. 
Užklausų telefonu priėmimasTelefono numeris iš kurio skambinate, telefoninio pokalbio įrašas, skambučio metaduomenys- trukmė, laikas6 mėnesiaiBDAR 6 straipsnio 1 dalies b ir a punktai – sutartis sutikimas.Telia Lietuva, AB

Duomenų atskleidimas

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • kitoms Impuls įmonių grupės įmonėms
 • mūsų profesiniams patarėjams, auditoriams;
 • notarams, jeigu su Jumis sudaroma sutartis reikalauja notarinės formos;
 • antstoliams, teisines ir/ar skolų išieškojimo paslaugas teikiantiems subjektams, reikalavimo teisę į skolą perimantiems subjektams; jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojams;
 • duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms, programinę įrangą kuriančioms, teikiančioms, palaikančioms ir vystančioms įmonėms, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančioms įmonėms, ryšio paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • archyvavimo, fizinės ir/ar elektroninės apsaugos, turto valdymo ir/ar kitas verslo paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • įstatymų numatyta tvarka valstybės institucijoms: Valstybinei mokesčių inspekcijai, Registrų Centrui, Sodrai, Darbo biržai ir kt.;
 • teisėsaugos institucijoms pagal jų pateiktą prašymą arba mūsų iniciatyva, jei yra įtarimų, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika, taip pat teismams ir kitoms ginčų nagrinėjimo institucijoms; mokesčių administratoriams.

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai, išskyrus atvejus, kai informacija gali būti perduodama Jums sutikus su trečiųjų šalių slapukais arba kitais atvejais, kai yra naudojamos trečiųjų šalių paslaugos, jos pateikiamos toliau Privatumo pranešime prie Trečiųjų šalių paslaugos skilties.

Privatumo pranešime nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti el. laišku privatumas@impuls, nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

Trečiosios šalies medžiaga ir trečiosios šalies svetainės

Mūsų Interneto svetainėje ir Programėlėje gali būti trečiųjų šalių pateikiama reklama. Tokios trečios šalys yra išimtinai atsakingos už tokios reklamos turinį ir privalo užtikrinti, kad jis atitiktų visus taikomus įstatymus bei norminius teisės aktus.

Lankytis trečiosios šalies svetainėje galite savo pačių rizika. Mes neprisiimame jokios tiesioginės ar netiesioginės atsakomybės nei už turinį, informacijos tikslumą ar nuomones, išreikštas tokiose svetainėse, nei už jose siūlomų prekių ir paslaugų kokybę.

Mūsų informacinėje medžiagoje gali būti informacijos, kurios šaltinis – trečiųjų šalių interneto svetainės. Medžiaga, paimta iš trečiosios šalies svetainės, bus atitinkamai pažymėta, be to, gali būti pateikiama nuoroda į pirminę interneto svetainę. Mes neprisiimame jokios atsakomybės nei už medžiagą, paimtą ar skelbiamą trečiosios šalies svetainėje, kuri yra pateikiama kaip nuoroda mūsų Jums skirtoje informacinėje medžiagoje, nei už tokios trečiosios šalies naudojamus asmens duomenis.

Slapukai

Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Sutikus su trečiųjų šalių slapukų naudojimu Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami trečiosioms valstybėms.

Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus, kurių detalų sąrašą rasite ČIA:

 • Absoliučiai būtini slapukai. Šie slapukai yra būtini tam, kad Interneto svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Klientui lankantis Interneto svetainėje, o Impuls užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Klientui prisijungti ir patekti į apsaugotas Interneto svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba kt. paslaugomis.
 • Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai. Šie slapukai leidžia Impuls atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda Impuls pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.
 • Funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę, kad Impuls galėtų pritaikyti pateikiamą turinį Klientų poreikiams, įsiminti Klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.
Slapuko pavadinimasDuomenų tvarkymo tikslas/ paskirtisSukūrimo momentasGaliojimo laikasSlapuko pobūdis (būtinas, analitinis, funkcinis)
_dc_gtm_UA-16365121-1Slapukas, naudojamas svetainėse, kuriose įdiegtas Google Tag Manager, kad užkrautų kitas komandas ir kodus puslapyje. Gali būti laikomas būtinuoju slapuku, kadangi kitos funkcijos be jo gali neveikti korektiškai. Slapuko pavadinimas sudarytas iš unikalių skaičių, kurie identifikuoja susietą Google Analytics paskyrą.Klientui apsilankius internetinėje svetainėje ir pasirinkus tam tikrą slapuko pobūdį1 metaifunkcinis
_gaAnalitinis slapukas, kuris seka vartotojo veiksmus svetainėje: skaičiuoja lankytojų skaičių, sesijas ir pan.Klientui apsilankius internetinėje svetainėje ir pasirinkus tam tikrą slapuko pobūdį2 metusanalitinis
_gidAnalitinis slapukas, naudojamas kiekvieno aplankyto puslapio statistikai saugoti.Klientui apsilankius internetinėje svetainėje ir pasirinkus tam tikrą slapuko pobūdį24 val.Analitinis
_fbpFacebook slapukas, naudojamas reklaminiams pasiūlymams pristatyti – pvz trečiųjų šalių pasiūlymai realiuoju laiku.Klientui apsilankius internetinėje svetainėje ir pasirinkus tam tikrą slapuko pobūdį3 mėn.analitinis
_gcl_auGoogle AdSense slapukas, naudojamas reklamos efektyvumo eksperimentams svetainėse, naudojančiose šias paslaugas.Klientui apsilankius internetinėje svetainėje ir pasirinkus tam tikrą slapuko pobūdį3 mėn.analitinis
uidAdform slapukas, naudojamas reklaminių pasiūlymų pateikimui realiu laiku tikslinėms auditorijoms.Klientui apsilankius internetinėje svetainėje ir pasirinkus tam tikrą slapuko pobūdį2 mėn.analitinis
IDEDoubleclick slapukas, naudojamas pasiūlymų pateikimuiKlientui apsilankius internetinėje svetainėje ir pasirinkus tam tikrą slapuko pobūdį1 mėn.analitinis
frFacebook slapukas, naudojamas reklamaiKlientui apsilankius internetinėje svetainėje ir pasirinkus tam tikrą slapuko pobūdį2 metaianalitinis
cookieconsenttikrina vartotojo pasirinkimus/nustatymusKlientui apsilankius internetinėje svetainėje ir pasirinkus tam tikrą slapuko pobūdį9 val.būtinas
laravel_sessiontikrina vartotojo pasirinkimus svetainėjeKlientui apsilankius internetinėje svetainėje ir pasirinkus tam tikrą slapuko pobūdį2 val.analitinis/ funkcinis/ būtinas
_insp_slimrenka informaciją apie vartotojo veiklą naršant svetainėje ir naudojant svetainės funkcijas (vaizdo įrašus, formas, mygtukus ir kt.). Slapukas leidžia įvertinti naršymo patirtį ir nustatyti svetainės funkcionalumo trūkumus.Klientui apsilankius internetinėje svetainėje ir pasirinkus tam tikrą slapuko pobūdį1 metaianalitinis
_insp_norec_sessrenka informaciją apie vartotojo veiklą naršant svetainėje ir naudojant svetainės funkcijas (vaizdo įrašus, formas, mygtukus ir kt.). Slapukas leidžia įvertinti naršymo patirtį ir nustatyti svetainės funkcionalumo trūkumus.Klientui apsilankius internetinėje svetainėje ir pasirinkus tam tikrą slapuko pobūdį1 metaianalitinis
_insp_targlptrenka informaciją apie vartotojo veiklą naršant svetainėje ir naudojant svetainės funkcijas (vaizdo įrašus, formas, mygtukus ir kt.). Slapukas leidžia įvertinti naršymo patirtį ir nustatyti svetainės funkcionalumo trūkumus.Klientui apsilankius internetinėje svetainėje ir pasirinkus tam tikrą slapuko pobūdį1 metaianalitinis
_insp_nvrenka informaciją apie vartotojo veiklą naršant svetainėje ir naudojant svetainės funkcijas (vaizdo įrašus, formas, mygtukus ir kt.). Slapukas leidžia įvertinti naršymo patirtį ir nustatyti svetainės funkcionalumo trūkumus.Klientui apsilankius internetinėje svetainėje ir pasirinkus tam tikrą slapuko pobūdį1 metaianalitinis
_insp_targlpurenka informaciją apie vartotojo veiklą naršant svetainėje ir naudojant svetainės funkcijas (vaizdo įrašus, formas, mygtukus ir kt.). Slapukas leidžia įvertinti naršymo patirtį ir nustatyti svetainės funkcionalumo trūkumus.Klientui apsilankius internetinėje svetainėje ir pasirinkus tam tikrą slapuko pobūdį1 metaianalitinis
_insp_widrenka informaciją apie vartotojo veiklą naršant svetainėje ir naudojant svetainės funkcijas (vaizdo įrašus, formas, mygtukus ir kt.). Slapukas leidžia įvertinti naršymo patirtį ir nustatyti svetainės funkcionalumo trūkumus.Klientui apsilankius internetinėje svetainėje ir pasirinkus tam tikrą slapuko pobūdį1 metaianalitinis
XSRF-TOKEN Klientui apsilankius internetinėje svetainėje ir pasirinkus tam tikrą slapuko pobūdį  

Trečiųjų šalių paslaugos

Interneto svetainėje pateikiama svetainės „YouTube“ vaizdo įrašų. Paslaugos teikėjas „YouTube“ kontroliuoja visą informaciją, surinktą asmenims peržiūrint jam priklausantį turinį. Paslaugų teikėjo „YouTube“ privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/.

Socialinės žiniasklaidos priemonės

Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime šias paskyras:

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Jūsų interneto paskyros saugumas

Registruotis ir susikurti paskyrą Interneto Svetainėje galite, jei Jums yra 18 metų. Visa informacija, kurią Impuls pateikiate tapdami registruotais Klientais, bus laikoma ir saugoma Kliento sutikimu, vadovaujantis Privatumo pranešimo sąlygomis. Jei, mūsų pagrįsta nuomone, Jūs pažeidėte bet kurią mūsų Privatumo pranešimo nuostatų, mes turime teisę bet kada užblokuoti Kliento paskyrą. Jei žinote ar įtariate, kad pašalinis asmuo sužinojo jūsų registracijos vardą ar slaptažodį, privalote kuo greičiau mums apie tai pranešti elektroniniu paštu: privatumas@impuls.lt

Jūsų teisės

Jūs turite tam tikrų teisių savo asmens duomenų atžvilgiu, taigi šiame skyriuje suteikiame daugiau informacijos apie tokias teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šiuo el. pašto adresu: privatumas@impuls.lt

Impuls nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Impuls LTU atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

 • Teisė atšaukti sutikimą
  Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti šiuo el. pašto adresu: privatumas@impuls.lt
 • Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis
  Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šiuo el. pašto adresu: privatumas@impuls.lt, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų. 
 • Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos
  Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šį Privatumo pranešimą, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

Papildomos teisės

 • Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:
  – laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
  – kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
  – kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
  – laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
 • Jūs turite teisę į duomenų, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
 • Jūs turite teisę nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis:
  – kai tokius duomenis naudojame siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, tačiau neturime svarbesnio teisinio pagrindo ir toliau naudoti Jūsų asmens duomenis; arba
  – bet kada, kai Jūsų asmens duomenis naudojame naujienlaiškiams siųsti arba tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokiu atveju duomenys nebebus naudojami šiais tikslais, tačiau jie gali būti naudojami kitais teisėtais tikslais.

Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus su skundu el. pašto adresu privatumas@impuls.lt. Mes Jus užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą mes susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą. Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, informuojame, kad galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktai www.ada.lt).

Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir pateikiamų duomenų konfidencialumą bei už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie mūsų Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims. Jei mūsų Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės ir (ar) Programėlės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti apie tai mus paštu, telefonu, faksu ar elektroniniu paštu.

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas apie tai mus elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

Privatumo pranešimo pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šį Privatumo pranešimą. Toks atnaujintas ar pakeistas Privatumo pranešimas įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktualaus Privatumo pranešimo versija.

Atnaujinę Privatumo pranešimą, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje. Jei prisijungiate prie Internetinės svetainės ir (ar) Programėlės po tokio pranešimo paskelbimo, Jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Galite pasižiūrėti į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo pranešimas atnaujintas paskutinį kartą.


Paskutinis Privatumo pranešimo atnaujinimas buvo atliktas 2024-06-27

logo